Galtung øste av sine teorier og fremtidsvisjoner på kjent vis etter at dokumentarfilmen «Galtungs reise» var blitt vist for journalister, venner og familie i Bergen i går. NRK-produksjonen blir vist førstkommende mandag.

I dokumentaren uttaler Galtung blant annet:

— Hvis jeg var Osama bin Laden, ville jeg trekke meg tilbake i en godt skjult grotte og se at USA ødelegger seg selv.

Spår imperiets undergang

For Galtung er ikke i tvil om at USAs imperium går sin undergang i møte, akkurat slik Romerriket og Sovjetunionen gjorde.

— Jeg tipper USAs verdensherredømme er over om 20 år. President George W. Bush akselererer denne utviklingen med sin utenrikspolitikk, sier Galtung.

— Hva blir i dine øyne konsekvensene av et angrep på Irak?

— Det vil sette enda sterkere fart i USAs fall som verdensstormakt. Jeg tror hevnaksjonene vil vare i fem hundre år. Land som er USAs allierte vil også bli terrormål. Jeg synes Norge er modig, eller kanskje riktigere sagt dum, som utsetter sin befolkning for dette, sier Galtung, som ikke setter sitt lys under en skjeppe når han beretter om store internasjonale hendelser han har forutsett.

— Hver gang jeg forutser en viktig begivenhet, får jeg høre hvor gal jeg er, smiler Galtung. Som da han spådde Berlinmurens fall, og senest terrorangrepet mot USA 11. september i fjor. To og en halv uke før 11. september 2001 uttalte han til NRK-teamet, under opptak til dokumentarfilmen, at USA kom til å oppleve en voldsom terroraksjon.

— Hvis noen går i arkivene om 20 år og henter frem denne filmen NRK nå har laget om meg, vil de nok oppleve at mange av mine fremtidsbilder stemte med virkeligheten, tror Galtung.

Barbarisk verdensorden

Selv er han ved inngangen til 2003 mer bekymret for verdenssituasjonen enn noen gang før i sitt 72 årige liv.

— Situasjonen er verre nå enn før 1. og annen verdenskrig. USA har åpnet for en ny barbarisk verdensorden. Amerikanerne hevder å ha lov til å gå til krig fordi de misliker et annet lands regime. Det er som å skru utviklingen tilbake til 1600-tallet, sier Galtung.

Han er overbevist om at konsekvensene av en Irak-krig vil bli katastrofale, selv om han gjør regning med at USA vil vinne en «formell seier» i krigen.

— Det vil bli en veldig sterk økning i rekrutteringen til terroristiske organisasjoner, eller bevegelser. En krig vil også utløse en økende antisemittisme i hele verden. Oljeprisene vil øke og amerikansk økonomi vil kunne kollapse på grunn av boikottaksjoner mot amerikanske varer og produkter.

— Men vil et USA-angrep mot Irak utløse så sterke internasjonale reaksjoner at det vil true amerikansk økonomi?

— Ja, USA vil få verden mot seg. Hvis bare tre prosent av verdens etterspørsel etter amerikanske varer forsvinner, er virkningene der allerede.

Johan Galtung understreker at han beundrer og elsker det amerikanske folkets skaperkraft og nysgjerrighet. Men utenrikspolitikken hater han intenst. Han omtaler den som geofascisme og kaller USA en supermakt med liten hjerne, men store våpen.

USA som Guds utvalgte

— USA er i eget bilde så nær Gud at det ikke er plass til en menneskerettighetserklæring mellom dem en gang, sier Galtung.

11. september-angrepet overrasket ham ikke. - Det mest forbausende var at det ikke skjedde før. Helt siden amerikanerne skjøt ned et iransk passasjerfly over Golfen for 13 år siden, hadde jeg ventet på dette, sier Galtung.

Han mener USA kunne demmet opp for mye av det økende hatet i muslimske land hvis Bush hadde vist litt vilje til forsoning etter 11. september. En anerkjennelse av Palestina, for eksempel, ville ifølge Galtung vært et viktig skritt på veien.

Norsk utenrikspolitikk skammer han seg over. Galtung mener Norge er en logrende puddel underkastet Guden USA.

— Norge har de to siste årene hatt plass i FNs sikkerhetsråd. Hva synes du vi har fått utrettet?

— Absolutt ingenting, svarer Galtung kontant. Han mener Norges rolle i Sikkerhetsrådet føyer seg rett inn i det mønsteret som har preget norsk utenrikspolitikk i hele etterkrigstiden: Si aldri noe i det offentlige rom som kan fornærme USA. Det kom heller aldri et offentlig signal fra Norge mot amerikanernes krigføring i Vietnam, bortsett fra en oppfordring om ikke å bruke gass mot sivilbefolkningen, sier han.

Hudfletter norsk presse

— Du angriper det norske utenrikspolitiske etablissementet. Hvem sikter du her til?

— Særlig politikerne som samles i hemmelige møter i Stortingets utenrikskomité, og som her avgjør at Norge kan gå til krig uten å legge saken frem for Stortinget. Egentlig er de bare et formidlingsorgan for Washingtons ønsker. Disse politikerne diskuterer hemmeligheter og sprer informasjon til utvalgte personer i mediene. Totalt dreier det seg vel om et par dusin personer, vil jeg tro, sier Galtung, som mener avisen Klassekampen er et hederlig unntak blant norske medier fordi denne avisen ikke danser etter USAs pipe i ett og alt.

Han hevder norsk presse sjelden eller aldri setter søkelyset på de 67 intervensjonene han mener amerikanerne har på samvittigheten etter annen verdenskrig. - Dette trass i at disse intervensjonene har drept langt flere mennesker enn det Nazi-Tyskland gjorde, riktignok over et lengre tidsrom, hevder professoren.

— Hva ville du gjort hvis du var norsk utenriksminister akkurat nå og ville forhindre krig mot Irak?

— Da ville jeg at Norge skulle tatt initiativ til en multinasjonal fredskonferanse, organisert sammen med EU, for å finne en løsning på de viktigste problemene i Midtøsten, som Irak, kurderspørsmålet og forholdet mellom Israel og palestinerne. Konferansen burde hatt en varighet på fem år, og hatt Helsingfors-prosessen som mønster. Den løste opp frontene i den kalde krigen, og fikk avgjørende innflytelse på det som skjedde i øst-vest-forholdet flere år senere, sier Johan Galtung.

SPÅR USA-FORFALL: - Hvis jeg var Osama bin Laden, ville jeg trekke meg tilbake i en godt skjult grotte og se at USA ødelegger seg selv, sier fredsprofessor Johan Galtung.<p/>FOTO: KNUT STRAND