— Spesielt må endringer i folketrygdloven bære ansvaret for at mødre og fedre nå går i krig mot hverandre for mest mulig samvær med barna. Samvær utløser utbetaling av barnetrygd og barnebidrag, grunnstønad og engangsstønad osv., skriver advokat Øystein Flatebø i en kronikk i BT i dag.

**Les kronikken:

Menn holdes for narr**

Advokaten, i rollen som anbefalt advokat for Forening 2 Foreldre, har bistått en rekke fedre i skilsmissesaker. Han mener konfliktnivået har økt de siste årene.

Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen tror økonomiske insentiver kan ha bidratt til mer konfliktfylte skilsmisser.

— Disse sakene handler om de to viktigste tingene i folks liv: barna deres og penger. Hva som handler om bekymring for barna, og hva som handler om å få størst mulig del av trygdene, er vanskelig å skille fra hverandre, sier Thuen.

Han tror regelendringer kan bidra til at flere kvinner går med på delt omsorg, som ifølge professoren ved Høgskolen i Bergen «helt opplagt» ville være bedre for barna.

— I dag får mor oftest den daglige omsorgen. Hvis hun gir avkall på det mister hun barnebidrag og andre økonomiske fordeler som skatteklasse to. Man bør få et trygdesystem som gjør at begge parter kan vinne på delt omsorg, sier Thuen.

Selv om han gir advokat Øystein Flatebø rett i at krangler om økonomisk støtte kan være konfliktskapende i skilsmisser, reagerer Thuen på advokatens fremstilling av mødre i samlivskonflikter.

— Flatebø skaper et inntrykk av at mødre flest er manipulerende og kyniske og vil lure fedrene. Det er veldig spesielt å hevde. Jeg har jobbet med svært mange saker som sakkyndig, og dette er absolutt ikke det typiske, sier Thuen.