— Det er en trend vi er klar over, det at helt vanlige bilder blir manipulert, flyttet og satt inn i en annen sammenheng. Vi ser for eksempel at ansikt blir flyttet fra et bilde, for å bli manipulert inn i et annet motiv, sier spesialrådgiver i Redd Barna, Elizabeth Skogrand.

— Det er selvfølgelig vanskelig når de finner bildene sine igjen i en helt annen setting, sier hun, og viser til at dette er skadelig på flere nivåer.

— Det er først og fremst krenkende for barnet. For samfunnet som helhet er bilder der barn fremstår som seksualobjekter - uavhengig av om de er kunstige eller ekte - med på å normalisere slike seksuelle overgrep. For brukeren senker bildene terskelen for å begå slike overgrep, forklarer Skogrand.

Facebook

Hun nevner bilder som legges ut på Facebook, som en mulig kilde til misbruk. Barneansiktene kan også hentes fra den lokale barnehagesiden, eller fra bilder fra siste skoletur som er lagt ut på grunnskolens hjemmeside.

— Det er flere som legger ut bilder enn før. Internett som fotoalbum har bredd om seg. Foreldre legger ut alt fra bilder av den nyfødte babyen til de siste feriebildene, det er mange muligheter for den som ønsker å manipulere, sier hun.

Føre til misbruk

Skogrand har sett eksempler på overgrepsbilder av barn, der kroppene er de samme mens hodene varierer. Hun kjenner også til tilfeller der barnekropper er manipulert inn på pornografiske bilder av voksne.

— Så lenge nettsidene ikke er passordbeskyttet, eller det er lagt inn kopisperre på bildet, så kan hvem som helst gå inn og bruke barnebildene til hva de vil. Hvis det ligger navn, alder og annen informasjon om barnet sammen med bildet, kan dette også videreføres på de manipulerte bildene, eller i verste fall, brukes til å få kontakt med barnet, sier Skogrand.