— Jeg kan ikke skjønne hvem eller hvilken instans som kan gi en slik garanti, sier Meling til NTB. Meling mener det bare har teoretisk interesse at Krekar etter unntaksbestemmelser i utlendingsloven ikke har krav på å bli i Norge mens saken hans behandles.

Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo sier til Aftenposten at det er opp til forvaltningen å bestemme om Krekar får lov til å være i landet mens saken eventuelt går for retten i flere år. Ifølge Eskeland har Krekar i en slik situasjon ikke automatisk krav på å få være i Norge. Han sier vedtaket (om utvisning) kan effektueres når myndighetene selv bestemmer det. Forutsetningen er bare at det ikke treffes vedtak om oppsettende virkning.

Advokat Brynjar Meling mener Eskelands poeng bare har teoretisk interesse for Krekars sak.

— Forutsetningen for at forvaltningen skal kunne treffe avgjørelse om å sende Krekar ut av landet, begrenses både av bestemmelser i utlendingsloven og artikler i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen som går ut på at det da må foreligge garanti for at personen saken gjelder ikke vil bli utsatt for forfølgelse, sier Brynjar Meling. (NTB).