Den tidligere konkurransedirektøren er fortsatt vår fremste ekspert på konkurranse i energimarkedene. Og egentlig pensjonerte han seg for et drøyt år siden, men jobber bare i litt andre fora med energispørsmål.

Professoren fra Masfjorden har nå tatt initiativ til et Energiforum som skal være et miljø for faglig debatt om de langsiktige energiutfordringene her til lands, uten å bli noe lobbyorgan for noen.

Første møtet skal allerede være neste torsdag med blant annet Kjell Roland fra Econ Management som foredragsholder. Et stort energisymposium skal holdes i Grieghallen 3 og 4 april i år. Dette skal innledes av Hans Blix, som ledet FNs jakt på kjernefysisk utstyr i Irak.

Hope håper at det nye forumet kan bidra med å få mer faglighet inn i de kontroversielle energipolitiske debattene.

Satser alt på ett kort

Den store uenigheten om gasskraft har låst seg på et slikt sidespor. Det har gitt en slags handlingslammelse som på sikt bare fører til knapphet og høyere strømpriser.

Hope finner det uhyre betenkelig at alle ressurser nå settes inn på å finne deponiløsninger som kan ta hånd om CO2-utslippene fra gasskraftverkene.

Istedenfor å satse så ensidig på en type teknologi, burde vi i stedet være åpen for de CO2-løsninger som ga de beste resultater til den billigste prisen.

— Vi vet jo ikke om og når vi eventuelt vil lykkes med CO2-deponering og hva det vil koste. Så vidt jeg vet kjenner vi heller ikke til de langsiktige konsekvensene ved å lagre CO2 i ulike typer deponier, sier Hope.

Nytt el-sertifikat

Han mener at Norge som var første land i verden som skapte et kraftmarked også kunne være første land som introduserte et el-sertifikat.

— Gjennom et sertifikatsystem kunne vi fått prissatt virkningen av CO2-utslipp. På den måten ville prisen på CO2-utslippene styre hvor ressursene skulle brukes for å håndtere klimagassen.

Hope viser til at det er samme tankegang som står bak klimakvoter. Handel med slike kvoter skal sørger for at man bruker pengene der man får mest miljø igjen for dem.

Tenker for lokalt

Også den største utfordringen for kraftmarkedet på land er i ferd med å kjøre seg inn på flere sidespor, mener Hope.

— Her er den viktigste utfordringen knyttet til overføringsnettet i hele det nordiske kraftmarkedet. Vi plages her av en rekke flaksehalser som kan sette kraftmarkedet ut av balanse. Faren er at vi tenker og handler lokalt for å slukke branner som oppstår. Det kan bli dyre og dårlige løsninger. Vi må huske at vi har et nordisk kraftmarked med et nordisk nett, der strømmen følger minste motstands vei. Derfor er det så viktig å få en samordnet investeringspolitikk for hele det nordiske nettet. En flaskehals på Vestlandet kan godt løses på den billigste måten gjennom en nettinvestering i Sverige, sier Hope.

INITIATIVTAKER: Energiprofessor og tidligere konkurransedirektør Einar Hope har tatt initiativ til et nytt faglig Energiforum på Vestlandet. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN