• Skal en være kreativ på jobben, er konflikter og spenninger nødvendig, mener forsker Magnus Gulbrandsen.

Doktorgradsavhandlingen hans fra NTNU i Trondheim viser at de beste forskningsmiljøene i Norge er preget av mange konflikter og spenninger. Det samme gjelder i andre kreative bransjer, mener forskeren.

MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

— Konflikter er moroGulbrandsen har funnet at følgende faktorer er positive for miljøet:

  • Stress og uvisshet.* Intern konkurranse.* Ulik alder og faglig bakgrunn blant de ansatte.* At alle gir tilbakemeldinger, positive som negative. - Dette kan skape konflikter og spenninger som gjør det morsommere å arbeide. Da skjerper du deg og yter mer, fortsetter forskeren.

Sovner av for lite stress Seniorkonsulent Åsmund Ulvenes i AFF undersøker arbeidsmiljøet i bedrifter. Han er enig med Gulbrandsen.

— Er det for lite stress i en bedrift, sovner de ansatte. Da blir det ikke mye kreativitet, sier seniorkonsulenten.

Tidligere har forskerne ment at trygge rammer er nødvendig for at ansatte skal kunne yte best mulig i en bedrift. Det er ikke nødvendigvis riktig, mener Ulvenes.

— Folk kan lett bli "husblinde". Det er nok av miljøer hvor det er så trygt og godt at ingen kommer med nye idier til hvordan ting kan gjøres bedre. Da er det sunt med nye personer som setter spørsmålstegn ved det etablerte. Det kan oppleves som ubehagelig for andre ansatte, men er ofte nødvendig, slår seniorkonsulenten fast.

To hovedutfordringer Hallvard Ringstad er organisasjonspsykolog i firmaet Optimas i Bergen. Han understreker at kreativitet er viktig på alle arbeidsplasser.Videre kan de store utfordringene på arbeidsplasser kokes ned til to punkter:

  • Bedriften må erkjenne at folk er ulike i sine bidrag.* De ansatte må lære å gjøre ulikhetene til en ressurs, ikke en kilde til konflikt.

— Det er bra at en får utfordringer på arbeidsplassen, og at en kan ha friske diskusjoner. Men de ansatte må ha samme mål å strekke seg etter, og være trygge på hverandre. Hvis ikke, kan uenigheter utvikle seg til personlige maktkamper. Det er ingen tjent med, sier Ringstad.

Men ikke overdriv ... For å få til dette, må arbeidsmiljøet bygge på en grunnleggende tillit mellom de ansatte.

Alle ekspertene Bergens Tidende har vært i kontakt med understreker at det er snakk om en balansegang. Uenighet er bra, men en må unngå harde personkonflikter.

— En må ha et godt arbeidsmiljø og kunne snakke sammen! Det er lettere å hindre enn å dyrke frem kreativitet, sier forsker Magnus Gulbrandsen.

Les også: - Kreative sjeler krangler ofte- Gøy å tjene penger Røft milø med kniv- Kjedelig uten krangling