• Det er helt urimelig at en privat aktør skal få lov til å gi et lite utvalg elever en slik eksklusiv rett.

Dette må ryddes opp i, mener Rolf Reikvam (SV), leder i utdanningskomiteen på Stortinget.

SV og Ap stemte i Stortinget i fjor mot at Danielsen Intensivgymnas og et fåtall andre skoler får fortsette å tilby voksne elever fag fra videregående med 85 prosent statstilskudd. Blir det regjeringsskifte, sier SV-politikeren at de vil kreve en gjennomgang av loven med mål om at alle skoler skal behandles likt.

Reikvam mener at KrF i denne saken har gitt trosfeller konkurransefortrinn.

— Det er ikke noe nytt at KrF hjelper sine egne, og gir dem fordeler. Det samme er tilfellet med høyskoler, der kristne Lærerakademiet og Menighetsfakultetet har betydelig mer statstilskudd enn andre, sier Reikvam.

Arne Lyngstad (KrF) også medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, avviser påstandene.

— Skolene det gjelder hadde allerede en godkjenning etter den gamle privatskoleloven. Flertallet på Stortinget valgte å ikke ta fra dem den. Men vi satte et tak på antall elever de får ta opp, og ingen nye skoler fikk godkjent et slikt tilbud, sier Lyngstad.

Han sier at opplæringssituasjonen i Norge var annerledes i 2000 enn den er nå.

— Da var det viktig å gi voksne et tilbud om formell studiekompetanse. Og Danielsen Intensivgymnas var tidlig ute og sikret seg en slik rett, sier Lyngstad.