• Fremskrittspartiets kristne samfunnssyn gjør det naturlig for Kristelig Folkeparti å søke nærmere samarbeid med Carl I. Hagen og hans partifeller.

— Etter neste valg bør Kristelig Folkeparti arbeide for å få Fremskrittspartiet med i regjeringen, sier Tomas M. Moltu, Kristelig Folkepartis lokallagsleder i Fyllingsdalen, til Bergens Tidende.

Moltu gjør seg dermed til talsmann for et fenomen som etter hvert blir mer og mer synlig; nemlig at KrF-medlemmer og -velgere i økende grad ser sammenfall mellom Frps og KrFs syn på viktige politiske saker.

— I lokallaget i Fyllingsdalen har jeg et enstemmig styre bak meg i synet på at Kristelig Folkeparti primært bør søke samarbeid med Fremskrittspartiet, sier Tomas M. Moltu.

Eldre og svake

— I hvilke saker er det sammenfallende syn mellom Frp og KrF?

— I familie- og eldrepolitikken. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er omtrent helt på linje når det gjelder kontantstøtten. Vi ser også at Frp vil prioritere eldre på en helt annen måte enn for eksempel Arbeiderpartiet. Og etter vår mening har Frp også en tydeligere profil overfor de svake i samfunnet enn Høyre har.

— Det er også vår oppfatning at Frp ønsker å profilere kristen tro sterkere enn det Høyre gjør i dag. Der var Høyre tydeligere før.

Israels rett

Også når det gjelder Midtøsten finner Krf-erne i Fyllingsdalen mange likhetstrekk mellom sitt eget syn og Fremskrittspartiets.

— Fremskrittspartiet forsvarer Israels rett til å eksistere og til å forsvare seg. Det gjør vi i KrF også, sier Tomas M. Moltu.

— Hva med innvandringspolitikken? Kan KrF slutte seg til Fremskrittspartiets krav om innstramminger?

— Vi mener at man både kan drive en strammere innvandringspolitikk og samtidig bevare det hjertelaget som trengs. Norge gir i dag oppholdstillatelse til mange på såkalt humanitært grunnlag. Her mener vi man burde avvise dem som kommer uten papirer, og som ikke kan dokumentere hvem de er. På den annen side skal Norge hjelpe dem som virkelig har behov for hjelp.

En utfordring

— Men alkoholpolitikken da? Hvordan vil dere forene KrFs og Frps syn på den?

— Det er en utfordring. Vi vet at 25 prosent av sykehussengene i landet er opptatt på grunn av sykdommer som har sammenheng med alkoholbruk. Der kan KrF og Frp finne sammen i det syn at avgiftene som staten tar inn på alkohol bør knyttes direkte til alkoholens skadevirkninger.

— I distrikts- og landbrukspolitikken synes det heller ikke å være nevneverdig samsvar mellom Frps og KrFs standpunkter?

— Der har vi enda en utfordring. Men jeg kjenner Frp som et pragmatisk parti, og jeg tror partiet vil være åpent for å strekke seg langt i retning av et kompromiss som vi kan leve med, sier Tomas M. Moltu.

Takhøyde i KrF

— Når bør Frp bli med i regjeringen?

— Ikke før etter neste valg. Men jeg håper at Fremskrittspartiet og regjeringen kommer hverandre i møte i høst og får til en avtale om budsjettet.

— Hvilke reaksjoner har lokallaget i Fyllingsdalen blitt møtt med innad i Kristelig Folkeparti?

— Vi har fått reaksjoner. I KrF finnes ingen tradisjon for å samarbeide med Fremskrittspartiet. Men foreløpig er det i hvert fall takhøyde nok i partiet til at vi blir tolerert. Vi mener det er behov for fornyelse av den politiske debatten i Kristelig Folkeparti, og flere og flere ser dette behovet, sier Tomas M. Moltu.