• Jeg er helt overbevist om at vi har korrupsjon i Norge. Finance Credit-skandalen viser at det er et samrøre mellom advokater og næringsliv som gir grobunn for korrupsjon også her til lands.

Odelstingspresident Ågot Valle (SV) nøler ikke når hun sier dette til Bergens Tidende. Men hun skynder seg med å tilføye at «jeg tror ikke at noen i Stortinget eller regjeringen har gjort seg skyldig i slikt.»

Valle opplyser at den kjente korrupsjonsjegeren Eva Joly har deltatt på et seminar med Stortingets kontroll— og konstitusjonskomite, hvor korrupsjon var tema. Det er bl.a. på grunnlag av det som kom frem der at SV-politikeren setter frem sine bastante påstander.

— Er det på høyt plan at korrupsjonen foregår?

— Ja, korrupsjon skjer alltid på høyt plan, sier Ågot Valle, men ønsker ikke å være mer konkret enn det hun sikter til i kjølvannet av Finance Credit-saken..

Trenger karantenetid

— Det er forskjell på kameraderi og korrupsjon?

— Ja, selvsagt, og usunt kameraderi ser vi mange eksempler på. Men korrupsjon er mye verre. Vi må ikke i naivitet innbille oss at det ikke er tilfeller av korrupsjon her i Norge.

Når regjeringen har utnevnt Eva Joly i en spesialstilling i Justisdepartementet til å arbeide med slike saker, bekrefter det bare at andre på høyt politisk nivå mener det samme som meg, fortsetter Valle.

— For å unngå uheldige koblinger mellom bl.a. politikk og næringsliv mener jeg også at det er nødvendig å ha en karantenetid for toppolitikere som ønsker å gå over i næringslivet. Det gjelder ikke minst statsråder. I Storbritannia er karantenetiden seks måneder. Etter mitt skjønn er det rimelig lenge, sier hun.

Vaktbikkje med suksess

Som leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen er Valle etter hvert blitt en markant vaktbikkje. I flere saker har hun fått flertallet over på sin side - senest da Arbeiderpartiet snudde og sluttet seg til forslaget om at Stortinget, og ikke regjeringen, skal oppnevne ny granskningskommisjon for å finne ut av Mehamn-ulykken for tyve år siden.

— Du ser ut til å trives i lag med Carl I. Hagen som også er med i komiteen?

— Det går utmerket, for SV og Frp har sammenfallende syn i kravet om størst mulig åpenhet. Jeg er glad for at Frp ved mange anledninger er opptatt av rettferdighet, og av å tale den lille manns sak.

— Du strittet etter valget i fjor imot å gå inn i komiteen. Har du endret mening?

Moral og anstendighet

— Ja, jeg har det, for jeg er overbevist om at komiteen vil spille en viktigere og viktigere rolle. Dess flere offentlige oppgaver som blir privatisert og konkurranseutsatt, dess viktigere blir vår kontrollfunksjon. Mange av de sakene vi kommer borti, dreier seg om etikk, moral og anstendighet i politikk og forvaltning.

— Men jeg sier ikke at vi som er stortingsrepresentanter er engler som ikke begår feil. Langt ifra! Jeg ønsker for min del på ingen måte å fremstå som en feilfri politiker, fortsetter hun.

I den opphetede debatten om toppolitikernes spesialgoder i form av ventelønn og skreddersydd pensjonsordning har Ågot Valle bedt sine kolleger ta rev i seilene og fjerne de mest omstridte fordeler. Ikke alle i Stortinget har sett med blide øyne på at hun tillater seg å «banne i kirken.» Hun har fått så ørene flagrer.

Da BT-fotografen foreviget henne i en av stortingskorridorene, kom stortingspresident Jørgen Kosmo gående forbi. Hele hans kroppsspråk røpet alt annet enn glede ved å møte henne.

- Forkastelig ordning

— Det er en myte at folk har problemer med å skaffe seg jobb etter å ha vært stortingsrepresentant, svarer Ågot Valle kontant.

Hun er likevel mest opptatt av å rette søkelyset mot pensjonsordningen som etter hennes skjønn er aldeles urimelig. Det er uakseptabelt at tidligere stortingsrepresentanter skal få pensjonen regulert i samsvar med den lønnen representantene til enhver tid har. Knapt noen annen gruppe er så privilegert.

— Det er ikke mindre forkastelig at en tidligere representant eller statsråd som mottar pensjon samtidig kan ta seg jobb og tjene inntil 344.000 kroner uten å få pensjonen avkortet!

— Jeg skjønner utmerket godt at vanlige folk hisser seg opp over dette! sier hun.

VENTER PÅ AVSLØRING: Ågot Valle er forberedt på at det blir avslørt tilfeller av korrupsjon i Norge, bl.a. i skjæringspunktet der advokater og næringslivsfolk møtes.<p/>Foto: HÅVARD BJELLAND