Barnehageprisen settes ned fra nyttår, men foreldre må vente enda en stund på at prisen blir 1750 kroner som SV har lovet. I stedet skal det innføres et tredje trinn i maksprisreformen. Den vil bli liggende et sted mellom 1750 og dagens makspris på 2750 kroner i måneden.

SV kjempet hardt for at den nye, lavere prisen skulle gjelde fra 1. januar og har fått gjennom den, men partiet tapte kampen om en tusenlapp billigere barnehage fra samme dato.

Gjennomsnittlig timetall per uke fra 1. til 7. klasse i blir utvidet til 28 timer i løpet av kommende fireårsperiode. Dette er Aps opprinnelige forslag. SV får dermed ikke gjennom sine valgløfter om 30 timer, og Sp må gi etter i sin motstand mot lengre skoledag.

Alt tyder også på at de tre partiene går inn for gratis skolebøker i den videregående skolen.