Dagbladet skriver at det lenge har hersket usikkerhet rundt forholdet mellom Ari Behn og prinsesse Märtha Louise. Slottet ønsker at paret skal holde en lav profil før kronprinsbryllupet til helgen. Ifølge avisen vet Slottet at forholdet skaper store overskrifter når de to viser seg sammen i offisielle sammenhenger. Det har også vært uklart hvilken status han har hatt hos kongeparet.

Var skeptiske Etter det Dagbladet erfarer, var kongeparet i utgangspunktet skeptiske til Mosse-gutten, men det er de ikke lenger.

Avisen kjenner imidlertid til at de konstitusjonelle sidene er debattert ved Slottet. Skulle kronprins Haakon falle fra, arver Märtha Louise tronen.

I forhold til Grunnloven mener professor i statsforfatningsrett Carl August Fleisccher at prin-sessen må ha samtykke fra kongen for å gifte seg.