Hæren står fast på at de ønsker seg svarte sko og strømper til uniformen, men det nye forslaget består av flere endringer for å gi hele uniformen en ansiktsløftning og en modernisering, skriver VG.

Oberstløytnant Erling Kristiansen sier til avisen at det først og fremst er økonomiske hensyn som ligger bak ønsket om svarte sko, ettersom hele Forsvaret da vil ha felles skotype.

Det er tradisjon for å forelegge endringer av denne typen fram for kongen. I løpet av et par uker vil det nye uniformsforslaget bli lagt fram for generalinspektøren for Hæren og så videre for kongen.

Åserud, Lise