• Kongen i statsråd bør tillegges myndighet til å utvise utenlandske personer fra Norge. En slik avgjørelse skal ikke kunne bringes inn for en domstol, sier Frp-formann Carl I. Hagen.

Etter at Økokrim har besluttet å frafalle terrorsiktelsen mot Krekar, mener Hagen fortsatt at Krekar må utvises. Han mener at Norge bør han en lovhjemmel for å kunne utvise personer vi ikke ønsker å ha i landet.

— Verden er annerledes i dag enn da vi bygde opp vår rettsstat. Da hadde vi ikke ekstremister og kulturelle og religiøse grupper som opererer internasjonalt, sier Hagen.

Skal sjekke konvensjonene

På telefon fra sitt feriested i Spania sier Hagen at så snart Stortinget trer sammen etter sommeren, vil han ta kontakt med juridisk ekspertise slik at konvensjonene på dette punktet kan avklares.

— Så må det utformes et privat lovforslag som først må legges frem for min stortingsgruppe. Hvis dette kan skje i løpet av oktober og gruppen sier seg enig i forslaget, kan det behandles av Odelstinget i løpet av november, sier Hagen.

Han har ikke rukket å vurdere alle spørsmål knyttet til temaet, men sier at det viktigste må være at Kongen i statsråd tillegges utvisningsmyndighet og at avgjørelsen ikke kan ankes. Hagen vil ikke tippe hvilket utfall saken vil få i hans stortingsgruppe. Han har ikke drøftet saken med noen av sine partifeller.

— Man kan ikke forskuttere noen formell behandling i gruppen, understreker han.

Generell støtte

— Siden alle partier har uttalt seg positivt om kampen mot terrorismen, vil jeg finne det skandaløst hvis det er noen som sier seg fornøyd med tingenes tilstand slik de er i dag og ikke støtter et lovforslag, sier Hagen.

Derfor regner Frp-lederen med generell støtte til forslaget fra regjeringspartiene og fra Arbeiderpartiet. Men fra SV regner ikke Hagen med noen godord om et slikt forslag.

— Mulla Krekars advokat Brynjar Meling tror ikke at du vil nå fram med et privat lovforslag?

— Så klart Meling sier det. Det er jo hans jobb, sier Hagen.

Terror

Terrorsiktelsen etter paragraf 147a mot mulla Krekar ble formelt frafalt 30. juni. Økokrim har ikke etter førstestatsadvokat Erling Grimstads mening funnet opplysninger som underbygger en mistanke om at Krekars organisasjon Ansar al-Islam har drevet med terrorvirksomhet, eller at Krekar kan knyttes til en slik virksomhet.

Men Carl I. Hagen sier at Krekar gjennom intervjuer, uttalelser og film har vist at han ikke har noe å gjøre i Norge, og at han bør anses som en fare for rikets sikkerhet.

— Terroren i den nye tid består av selvmordsbombere, som jeg kaller terrorbombere, og ekstreme, kulturelle og religiøse grupper som opererer internasjonalt. Det er selvsagt trist at det er slik. Men derfor må vi ha en lovhjemmel til å kunne vise ut utenlandske personer vi ikke ønsker å ha i landet, sier Carl I. Hagen.

NTB

FORSLAG: Carl I. Hagen foreslår at Kongen får rett til å utvise personer fra Norge.
Foto: Scanpix