-— Jeg ringte politiet, for å høre hvorfor jeg ikke var blitt varslet. Jeg forstod at de hadde oppfattet det som at hun ikke ønsket prest, fordi hun var katolikk. Jeg fikk også inntrykk av at politiet mente at hun hadde tatt ulykken med fatning. Jeg husker jeg ble forbauset over at de hadde så liten forståelse for at folk kunne være i sjokk, sier Michel Beckers. Helena Neves advokat, Siren Preto, mener at informasjonen til de pårørende ikke har vært god nok. -- Foreldrene er ikke blitt orientert om gangen i saken, sier Preto.