Ved en rekke av disse skolene er det brudd på lover og forskrifter som gjelder det fysiske arbeidsmiljøet.

Kommunene fikk i går refs av Riksrevisjonen, som mener vedlikeholdet av skolebygninger ligger langt under både et faglig og anbefalt nivå.

— Det står ikke så bra til. Kommunene svikter vedlikeholdet av skolebygningene, sa ekspedisjonssjef Therese Johnsen til NTB da hun presenterte undersøkelsen.

Opplæringsloven sier at alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Men det er det ikke alle som har.

Riksrevisjonen har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse og fått informasjon fra 109 kommuner, rundt en fjerdedel av norske kommuner. I tillegg har rektorene i 151 kommunale grunnskoler uttalt seg.

87 prosent av kommunene svarer at de har en eller flere skoler med til dels omfattende skader, feil og mangler. 53 prosent av skolene i undersøkelsen har til dels omfattende skader, feil og mangler.

Grunnskoler utgjør over 40 prosent av kommunenes bygningsmasse. Grunnskolebygninger har en anslått formuesverdi på ca. 100 milliarder kroner.