Fylkesmannen i Hordaland nøler ikke med å konstatere at den økonomiske situasjonen i kommunene er alvorligere enn den noen gang har vært i nyere tid.

Han opplyser til Bergens Tidende at det akkumulerte underskuddet i Hordalands-kommunene viser med all tydelighet at det er gått fra vondt til verre: Mens det var ca. 150 mill. kroner ved forrige årsskifte, var det akkumulerte underskuddet økt til nærmere 500 mill. kroner ved inngangen til dette året.

— Bergen kommunene alene står selvsagt ansvarlig for en stor del av dette beløpet, men også for en rekke andre kommuner er situasjonen så pass alvorlig at innbyggerne må forberede seg på et dårligere tjenestetilbud, sier Svein Alsaker.

Lønn, rente og pensjon

Seks-syv kommuner fikk budsjettet i retur. Men ved påsketider regner han med at også disse har fått rettet opp ubalansen så pass mye at han kan sette godkjentstempelet på.

— Hvorfor er det gått på skeive?

— Kommunene arbeider i tung sjø, ikke minst av tre grunner: lønnsutgiftene er for det første steget kraftig, og renteøkningen er for det andre blitt en større belastning enn beregnet, og på toppen kommer ekstraordinære pensjonsutgifter på grunn av utviklingen på børsen.

Situasjonen fremover er heller ikke lystelig, slik han vurderer det. Derfor har ikke kommunene noe valg:

— Det er viktig at de har en klar kriseforståelse. De må satse på de pengene de har til rådighet og slutte med sutringen. Det er naturligvis smertelig å stramme inn, men de må ikke lenger drømme om å få penger fra annet hold, sier Alsaker.

Vaksdal viser vei

— Er det ikke lyspunkter i denne dystre beskrivelsen?

— Jo da, jeg vil fremheve Vaksdal som en kommune som har greid en vellykket snuoperasjon. Der har man snudd hver stein for å spare penger, og den kommunale ledelsen har fått med seg ansatte og innbyggere på en imponerende måte, sier fylkesmannen.

Han opplyser også at interessen for samarbeid over kommunegrensene er i ferd med å gi gode resultater, ikke minst i Sunnhordland og i Indre Hardanger. Fitjar, Stord, Sveio og Bømlo er blitt enig om å ha felles landbrukskontor, og vil som en håndsrekning på veien få pengestøtte fra fylkesmannen i Hordaland.

Det samme gjelder Granvin og Ulvik som er kommet enda lenger i et vidstrakt samarbeid.

Færre kommuner

— Jeg støtter bare prosesser som dreier seg om reelt samarbeid, ikke utredninger, understreker han.

— Jeg er overbevist om at dette er veien å gå, for det ligger store besparelser i samarbeid mellom kommunene.

— Men på et eller annet tidspunkt må hele kommunestrukturen komme mer konkret på dagsordenen, ikke minst som resultatet av en helt ny kommunikasjonsstruktur her i fylket. Husk bare at Bergen sentrum kan nås fra en lang rekke kommuner i løpet av en times kjøretur. Derfor er jeg overbevist om at kommunekartet i Hordaland vil se helt annerledes ut om ti-femten år enn det gjør i dag.

— Hvor mange kommuner bør vi da ha?

— Jeg vil ikke gi meg inn på noen tallfesting, for det er allmenn enighet om at ingen skal tvangssammensluttes. Det er nå engang en realitet at de som profilerer kommunene som regel har en interesse av å bevare dagens kommunemønster, sier Svein Alsaker.