Den rettsmedisinske kommisjonen har utspilt sin nåværende rolle, mener Larsen. Hun er koordinerende bistandsadvokat i 22. juli-rettssaken.

— De bidrar til å tvinge frem et nytt system, en erstatning for hva de er nå, sier Larsen til bt.no.

Det skjer etter at rettens dommere har sendt brev til kommisjonen.

«Vesentlige mangler»

I brevet ber de, hovedsakelig, kommisjonen om gi et klart svar på hva de mener.

Stridens kjerne er den andre psykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik, laget av psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. De konkluderer med at Breivik ikke er psykotisk — og dermed tilregnelig.

Det betyr igjen at han kan dømmes til fengsles- eller forvaringsstraff, slik Breivik selv sterkt ønsker.

Kommisjonen har skrevet at de tar Agnar Aspaas og Terje Tørrissens nye tilleggserklæring «til etterretning».

Dermed er så langt ikke rapporten deres godkjent. Etter vanlig rettspraksis, skal en slik rapport bli godkjent av Den rettsmedisinske kommisjonen før dommerne vurderer den.

Brevet er signert Arne Lyng, en av de to fagdommerne i rettssaken.

«Retten ber ... kommisjonen klargjøre om den har funnet vesentlige mangler i Aspaas og Tørrisens skriftelige erklæring. Dersom den mener det foreligger slike vesentlige mangler må det redegjøres for disse», står det i brevet.

Opprørte klienter

Larsen sier hun ikke nødvendigvis tror det er en faglig prestisje som gjør at kommisjonen nå har gitt rapporten en verken-eller-status.

— Kanskje mer lojalitet, sier Larsen.

Et problem for kommisjonen er at de må vurdere en andre rapport som gir en motsatt konklusjon enn den de allerede i fjor høst velsignet.

— Men det kunne de løst på andre måter, som å sette ned en settekommisjon, sier Larsen.

Ifølge henne, får hun inn mange reaksjoner fra sine klienter.

— Dette er ikke en standard voldssak. Her er det mange svært ressurssterke personer, som kjenner systemet, og de er opprørte, sier Larsen.

Lippestad: Har skapt forvirring

Forvarer Geir Lippestad sier han er oppgitt over Den rettsmedisinske kommisjon.

— Det er blitt forvirring. Deres jobb er å se om det er sammenheng mellom premiss og konklusjon i de sakkyndiges rapporter. Det har de nå ikke gjort, sier Lippestad.

Til nå har ikke bt.no fått kontakt med Tarjei Rygnestad, kommisjonens leder.

— Jobber med å svare

Til VG sier Karl Henrik Melle, som leder kommisjonens psykiatrigruppe, at de er oppmerksomme på rettens spørsmål.

Han vil ikke kommentere noe om selve spørsmålene.

— Jeg kan si at vi jobber med å besvare rettens spørsmål så raskt vi klarer, sier han til VG Nett.

ØNSKER FENGSEL: Anders Behring Breivik har selv ønsket sterkt å bli dømt til fengselsstraff. Han vil ikke til «galehuset», som han har kalt det.
NTB Scanpix