— Det politiske Norge vil tvinge fredsprisvinner Dalai Lama til å gå bakveien når han skal gjeste Stortinget. Det er så ynkelig at det kan bli farlig, skriver Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle i kommentaren«Feighetens hus»mandag.

Det var i en Dagsnytt 18-sending før påske at Stortingets visepresident Kenneth Svendsen (Frp) foreslo å lose Dalai Lama inn på Stortinget via «en annen inngang», skriver Aftenposten.

Tibets åndelige leder kommer på privat besøk til Oslo om drøye to uker, fra 7. til 9. mai, på invitasjon fra Det Norske Nobelinstitutt, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og Den Norske Tibet-komité.

Aftenposten har ved flere anledninger skrevet omkonflikten knyttet til det forestående besøket. Hverken Regjeringen, kongehuset eller Stortingets presidentskaphar avtalt møter med Dalai Lama, og Stortingets Tibet-komité får ikke bruke Lagtingssalen under mottagelsen på Stortinget.

Vil bruke hovedinngangen

Kina protesterer jevnlig mot land som tar imot eksil-tibetaneren. Enkelte har fryktet at offentlig anerkjennelse av Dalai Lamas besøk kan forsterke isfronten som oppstod mellom Norge og Kina etter tildelingen av Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Andre har oppfordret norske myndigheter til å møte Dalai Lama, ogadvart Norge mot å la seg diktere av Kina.

Kjetil Kjenseth (V), leder av Stortingets Tibet-komité, sier at han kommer til å ta Dalai Lama med inn gjennom Stortingets hovedinngang på Løvebakken inntil han får en skriftlig beskjed om noe annet.

— Inntil noen nekter meg å bruke den døren jeg som stortingsrepresentant er henvist til å bruke, kommer jeg til å ta Dalai Lama med inn på Stortinget via hovedinngangen, sier Kjenseth til Aftenposten.

Han understreker at forberedelsene i forkant av besøket - helt uavhengig av diskusjonen rundt hvilken inngang fredsprisvinneren skal få bruke - har vært preget av uvilje fra Stortingets presidentskap.

Les Harald Stanghelles kommentar:Feighetens hus

- Kun politiske årsaker

— Det har vært et ikke-tema hele veien, det har tatt lang tid å få svar på ting. Da vi fikk beskjed om at vi ikke får bruke Lagtingssalen under besøket, ble det heller ikke forelagt noen praktiske grunner til dette. Det er utelukkende politiske årsaker til at det ikke lar seg gjøre, sier Kjenseth.

- Er det et uttrykk for feighet, slik Stanghelle skriver?

— Ja, det er det.

- Hvordan reagerer Dalai Lamas medarbeidere på uenighetene knyttet til norgesbesøket?

— De synes det er smålig, og de er rett og slett litt forundret - ikke minst fordi Stortingspresident Olemic Thommessen, som før var leder av Stortingets Tibet-komité, er den de tidligere forholdt seg til.

Kjetil Kjenseth har følgende beskjed til Stortingets presidentskap:

— Det er fortsatt mulig å ombestemme seg. Det gjelder både beslutningen om at vi ikke får bruke Lagtingssalen og ønsket om ikke å møte Dalai Lama, sier han.

- Smålig

— Jeg er veldig overrasket over handlemåten til Stortingets presidentskap i denne saken, sier tidligere statsråd Bård Vegar Solhjell (SV) til Aftenposten.

— Jeg har arrangert møter med SV-ere i Lagtingssalen. Da skulle en tro at Dalai Lama var verdig nok, sier en lattermild, men alvorlig Solhjell.

Han er blant dem som har sagt ja til å møte tibetaneren når han kommer til Oslo. Solhjell sier at han forventer at både stortingsrepresentanter og presidentskapet møter utenlandske ledere som kommer på besøk med verdighet og respekt.

— Vi må gjøre det vi pleier å gjøre. Da Dalai Lama besøkte Norge i 2005, møtte han statsminister Kjell Magne Bondevik. Det er etablert kutyme at han tas i mot med respekt, sier Solhjell.

Les også:USA lot seg ikke diktere av Kina. Men hva med Norge?

- Norge har større handlingsrom

Også Venstre-leder Trine Skei Grande forventer at Dalai Lama tas i mot som en fredsprisvinner, og mener det er en selvfølge at han får ankomme Stortinget via hovedinngangen.

— Dette er en mann som har mottatt fredsprisen, og som representerer en ikke-voldelig kamp som er langt fra ferdig kjempet. Jeg tror vi velger gal strategi overfor Kina dersom vi ikke tar i mot Dalai Lama på en ordentlig måte. Over tid står alle land seg godt på å stå for det man mener, også når det har en pris, sier Grande.

Hun understreker atBarack Obama valgte å møte Dalai Lamada han gjestet USA tidligere i år.

- Men USA er et langt større land. Er ikke vi mer sårbare for Kinas vrede?

— Nettopp det at vi er små gir oss et mye større handlingsrom enn USA har, sier Skei Grande.

Thommessen står på sitt

«En samlet vurdering tilsier at det ikke er i Norges interesser at jeg som stortingspresident møter Dalai Lama nå», sier stortingspresident Olemic Thommessen i en pressemelding mandag.

Han understreker likevel at Tibet-komiteen står fritt til å ta imot Dalai Lama via hovedinngangen.

«Det er svært viktig for Norge å gjenopprette dialog med Kina. I dag konstaterer vi dessverre at det ikke er noen kontakt, noe som betyr at Norge ikke har noen anledninger eller kanaler der vi kan ta opp menneskerettigheter eller andre temaer med kineserne. Dette er ikke en holdbar situasjon», heter det videre i pressemeldingen.

Samtidig presiseres det at Stortinget ikke har mottatt noen henvendelse om Dalai Lamas besøk til Norge, og at besøket derfor betraktes som privat:

«Besøket har ikke vært oppe i Stortingets presidentskap på annen måte enn at presidentskapet har avslått Tibet-komiteens søknad om å bruke lagtingssalen i forbindelse med besøket. Lagtingssalen er ikke et vanlig møterom, men brukes til Stortingets egne arrangementer, og ikke til private besøk. Tibet-komiteen har fått tilbud om et annet møterom i stortingsbygningen egnet for formålet».