— Jeg vil advare folk som er i fokus i mediene mot hvordan de ordlegger seg. Det er mange som er i ubalanse og er syke der ute. De forstår ikke alltid ironien i det komikere gjør. Da får vi sånne ting som Otto Jespersen ble utsatt for, sier politioverbetjent Finn Abrahamsen ved Oslo politikammer.

Han leder etterforskningen etter at Otto Jespersen mottok et brev med drapstrusler og en skarp patron i forkant av torsdagens TV 2-program.

— Dette er ikke en uvanlig situasjon. Vi behandler en rekke slike saker årlig, og det er klart at mennesker som er i fokus gjennom tv, radio og aviser er spesielt utsatt. Mange av sakene blir aldri oppklart, sier overbetjenten.

Trusselbrevet til Jespersen er sendt til Kripos for teknisk analyse. Dersom undersøkelsen ikke avslører avsenderen, vil politiet sjekke brevet opp mot tidligere trusselbrev mot kjendiser.

TV 2-redaktør Kåre Valebrokk reagerer på VGs førsteside i går, der han blir sitert på at han mener statsminister Kjell Magne Bondevik er ansvarlig for drapstruslene mot Jespersen.

— Jeg har aldri sagt, og aldri ment noe sånt. Det er det reneste vrøvl, sier Valebrokk til Kampanje.

VGs redaktør Bernt Olufsen avviser at avisen har feilsitert Valebrokk.

— Det vi satte på trykk er hva vi oppfatter som det korrekte innhold i den uttalelsen han kom med til oss torsdag kveld, sier Olufsen til NTB.

«Det finnes ikke dårlig PR», sa sirkusdirektør P.T. Barnum i 1890, og det kan markedsavdelingen i TV 2 skrive under på. Etter seks dager med full storm i avisspaltene, kunne sirkusdirektør Valebrokk notere tidenes mest sette program på kanalen, dersom vi holder nyheter og sport utenfor.

— Vi sa på forhånd at kommer vi ikke over én million seere nå, så gjør vi det aldri, sier informasjonsmedarbeider Jørund Rasdal Unneland i TV 2.

Otto Jespersens monolog i programmets siste del ble sett av nær 1,3 millioner mennesker, mens første del hadde vel 1,1 millioner seere.