• Thorbjørn Jagland må være mer konkret i kritikken, peke på handlingene og gi dem navn, sier Eilert Jan Lohne (A). Lohne deler det meste av Jaglands kritikk av partikulturen.

— Dette er synlig for alle som vil se, men Jagland er kanskje den som har minst moralsk rett til å kritisere, han har vært leder i ti år.

Ikke noe virus

— Det er ikke en virussykdom som har rammet partiet. Skal vi kunne rydde opp, må vi peke på de konkrete handlingene. Men i Arbeiderpartiet har man ikke tradisjon for å kalle en spade for en spade og en dårlig handling for en dårlig handling. Personkritikk får man svi for. Man ser ikke det positive i direkte kritikk. Man støtes ut.

Lohne liker ikke at denne debatten spilles ut i mediene.

— Man er så lite vant til kritikk at den umiddelbart oppfattes som en kniv i ryggen når den beskrives av mediene. Selv hører jeg til dem som helst vil at slik kritikk skal tas internt. Det er en gammel bibelsk lærdom at ingen vil gå inn i et hus som er i strid med seg selv. Derfor er det viktig å kjøre kritikk internt og ikke i avisene, med mindre man må, og da må det gjøres hardt og brutalt.

Stoltenberg må vise styrke

— Jens Stoltenberg sier han vil se fremover og har til nå lagt seg på en linje uten kommentarer. Er det fornuftig?

— Jeg er enig med Stoltenberg om at man må se fremover. Men for å kunne se fremover må man vite hvor man står og da må man også se seg tilbake.

— Det er ikke nok for Stoltenberg å komme med formaninger om at man må slutte. Jagland har fremført kritikken. Det er hold i den. Da bør Stoltenberg gjøre avbikt og ta selvkritikk, for eksempel for at han felte Bondevik-regjeringen. Er man ikke villig til det, men bare kommer med selvforherligende uttalelser, lærer man ingenting.

Eilert Jan Lohne mener VGs avsløring i går om avtalen mellom Jagland og Stoltenberg om at Jagland skulle få fortsette som partileder til 2004, sier en del om den uheldige partikulturen. - Det er litt rart at to personer på denne måten kan sitte og gjøre denne typen avtaler. Det sier litt om partidemokratiet og beslutningsprosessene at man på denne måten vil torpedere organisasjonens mulighet til å foreta selvstendige personvalg.