Det frykter kaptein Børge Vindenes fra Sotra blir konsekvensene av regjeringens beslutning om å droppe kravet om arbeids— og oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på arbeid i Norge. Vindenes jobber om bord i bergensskipet MS «Baltic Fjord».

Han tror at det som skjer nå skremmer ungdom fra å reise til sjøs.

— Vi kan lett få et rekrutteringsproblem. Det vil ikke være bra for norsk skipsfartsnæring, fastslår skipper Vindenes.

Han mener en refusjonsordning vil løse mye av problemene.

Vindenes tror ikke problemene blir like store for norske offiserer som for underordnede sjøfolk.

En stadig større del av den norske småskipsflåten blir enten solgt eller flagget ut. Utenlandske skip med utenlandsk besetning seiler allerede mellom norske havner.

— På lang sikt vil likevel opphevingen av kravet om oppholds- og arbeidstillatelse gå hardt ut over norske sjøfolk og kystrederier, sier Vindenes.

Det 1240 dødvekttonn store palleskipet MS «Baltic Fjord» eies av et rederi i Harstad, og seiler i linjefart for linjeoperatøren Kysten-Bergen mellom Sandnes-Bergen-Trondheim.

Vindenes peker på at en økt mengde utenlandske skip med billig utenlandsk arbeidskraft vil svekke fraktmarkedet.

— De kan tilby lavere frakter fordi kostnadsnivået er lavt. Det betyr økt konkurranse for norsk skipsfart, spesielt i farten mellom Norge og det øvrige Europa.

Vindenes går inn for å åpne NIS for skip som tar last mellom norske havner.

— Det er ikke lenger behov for at NIS-skip holdes utenfor kystfart. Jeg tror vi vil bevare flere arbeidsplasser for norske sjøfolk ved å tillate NIS-skip å seile i kystfart, enn om det drives en norsk skipsfartspolitikk som øker både utflaggingen og bruk av utenlandskeide og utenlandskflaggede skip, sier Vindenes.

Maskinsjef Agnar Nesse (60) fra Sotra ser også mørkt på situasjonen for norske sjøfolk, og tror ikke det vil bli bedre ved å droppe kravet om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip.

— Men heldigvis, jeg skal snart gå av med pensjon. Jeg er glad for det, sier Nesse.