Aslam Ahsan leder Ressurssenter for pakistanske barn, og sier han ble rystet og fortvilet da han søndag formiddag hørte at personer med bakgrunn fra utlandet enda en gang settes i forbindelse med brutal vold.

— Trusselen om å miste statsborgerskap er det eneste som kan virke mot denne typen mennesker. De ødelegger for alle utlendinger, sier han til NTB.

Ahsan sier at forutsetningen for å fratas statsborgerskap må være at personen ikke er født i Norge, og at vedkommende har gjort seg skyldig i grov vold.

— Disse personene er voldsutøvere som identifiserer seg lite med norsk kultur, og norske myndigheter må ta dette mer på alvor. De må ta fra dem tryggheten statsborgerskapet gir, sier Ahsan.

(NTB)