• Man kan på mange måter sammenligne dagens problemer i husdyrholdet i Europa med oppdrettsnæringens vansker i Norge for tolv år siden, sier veterinær Aud Skrudland fra Nordvest Fiskehelse. I går deltok hun på et matfiskseminar i Bergen.

LINDA HILLANDlinda.hilland@bt.no

Hun forteller at fisk ble transportert fra anlegg til anlegg uten særlig tanke på smitten den kunne bringe med seg.

— Vi hadde ikke nok kunnskap om parasittbekjempelse og forebyggende helse til å stoppe sykdom, parasitter og virus som spredde seg langs hele kysten. På det meste brukte vi 50 tonn antibiotika i fisken. I dag har oppdrettsnæringen svært strenge restriksjoner. Bruken av antibiotika er nede i 700 kg, til tross for at vi har en produksjon som er mye større en tidligere. Det er forbudt å flytte fisk fra anlegg til anlegg.

Merder på anlegg er flyttet lenger ut i fjordene, der vannet er bedre og strømmen sterkere. Det gjør fisken mer motstandsdyktig. Kontinuerlig gjennomføres rutinemessige helsekontroller over hele landet. Det har ført til at næringen har en mye større kontroll over fiskesykdom nå enn tidligere. Skrudland mener problemet med husdyrholdet i Europa er det nådeløse kravet til matvarepriser.

Bøndene har kunnskap, men er ikke villig til å bruke den. Veterinæren er ikke nådig i sin kritikk, og advarer norske bønder mot å legge ned slakteri og lage stadig større gårdsbruk.

— Økt transport av dyr gir økt smittefare. Det er barnelærdom, sier veterinæren. Hun mener at myndighetene i Norge bør forby import av alle smittefarlige dyr. At produktet er bærekraftig bør telle mye mer enn pris.

— Det bør snart gå opp for landets politikere. En holdningsendring må til, ellers kommer fisk og hvitt kjøtt til å ta over store deler av markedet, sier hun.