Det sier samfunnsviter Svenn Arne Lie, som er tilknyttet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Lie mener det blir meningsløst å kildesortere, ta tog i stedet for fly og skru ned varmekablene når regjeringen samtidig intensiverer oljeutvinningen.

– Den demokratiske ansvarligheten blir borte når Stoltenberg og andre bruker sin makt til å pålegge oss alle om å gjøre noe for klimaet. Vi har jo valgt våre ledere for at de skal ta miljøansvar, sier Lie.

Han mener politikere viser total mangel på ansvar og handlekraft når de skyver ansvaret over på forbrukerne.

– De gjør det selvsagt fordi det er enklere og mindre kostbart enn å presse petroleumsindustrien til å redusere sin virksomhet. Hvis Norge virkelig ønsker å være en miljønasjon, må vi slutte å utvinne olje. Ved å gjøre det til din og min oppgave å redde miljøet, slipper Stoltenberg å ta det nødvendige og ubehagelige oppgjøret med de store oljeselskapene, mener Lie.

I en kronikk i Aftenposten nylig, beskrev han den såkalte forbrukermakten i miljøsaken som å «drikke grønn te mot kreft».

– «Alle monner drar»-tankegangen gir et falskt bilde av at vi gjør noe med problemet. Samtidig fratar det politikerne miljøansvaret de har ved å være folkevalgte, mener Lie.