Det er forskere fra Nederland og Tyskland som står bak rapporten som står på trykk i tirsdagens utgave av tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science.

I rapporten blir det påpekt at det investeringene må være høye i begynnelsen, om man skal kunne få bukt med klimaproblemene. Etter en viss tid vil det imidlertid koste langt mindre enn det man tidligere har fryktet, mener forskerne.

– Det blir lettere så snart kloden kommer på rett kjøl, sier Michiel Schäffer, hovedansvarlig for rapporten og ansatt ved Wageningen-universitetet i Nederland.

Gode og dårlige nyheter Myndighetene i en rekke land har lenge bekymret seg over at det vil bli for dyrt å skulle hanskes med trusler som tørke, flom og et høyere havnivå.

– På den ene siden er vår rapport dårlig nytt. Vi konkluderer nemlig med at om man bare gjør litt, så kan man like gjerne la være å gjøre noe i det hele tatt. På den annen side kommer vi også med gode nyheter, fordi man vil få mye igjen på et senere tidspunkt om man tar de «smertelige» investeringene med en gang, sier Schäffer.

2 prosent av BNP I rapporten blir det anslått at med en årlig investering i kampen mot global oppvarming på 2 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt fram til 2100, så er det 90 prosent sjanse for at gjennomsnittstemperaturen på jorda innen den tid kun vil være 2 grader høyere enn nivået på 1800-tallet.

De 2 prosentene tilsvarer mer eller mindre det EU har satt seg som mål å bruke på miljøtiltak, påpeker Schäffer.

Om man kutter miljøutgiftene til 0,5 prosent av BNP, er sjansen for å nå målet om kun 2 graders økning bare 10 prosent, hevdes det i rapporten.

Temperaturtak I rapporten tar forskerne også til orde for et sterkere søkelys på å sette et tak på den globale temperaturen framfor å konsentrere seg for mye om nivået av drivhusgasser i atmosfæren.

– På den måten blir det lettere for vanlige folk å forholde seg til virkningene av den globale oppvarmingen, understreker Schäffer.

Diskutér klimakrisen her.

Johan Nilsson Kampen mot stigende havnivå og global oppvarming trenger ikke bli like kostbar som tidligere antatt, opplyser en rekke klimaforskere i en ny rapport. Foto: Johan Nilsson/SCANPIX