Avsløringen av e-postene skjedde etter at en server ved East Anglia-universitetet i Storbritannia ble hacket før helgen. Korrespondansen går nå verden rundt blant klimaskeptikere. De hevder innholdet i en lang rekke av e-postene beviser hvordan toneangivende forskere overdriver menneskenes innflytelse på global oppvarming, og at de holder tilbake informasjon som ikke passer inn i deres bilde.

Her er noe av det de stjålne e-postene viser, ifølge klimaskeptikere:

— Hvordan et tidsskrift som publiserte skeptiske artikler ikke lenger skulle anerkjennes som legitim journal.

— Hvordan data som svekker teoriene om menneskeskapte klimaendringer angivelig blir underslått eller skjult.

— Hvordan klimaforskere skal ha brukt miljøorganisasjonen Greenpeace som rådgivere i arbeidet med debattinnlegg.

I en av e-postene skal også bortgangen til en kjent klimaskeptiker ha blitt omtalt som en «oppløftende nyhet».

Klimamafia

Kjemiprofessor Olav Kvalheim ved Universitetet i Bergen nøler ikke med å kalle e-post-avsløringen for klimaets Watergate og at vi står overfor en klimamafia som tar alle midler i bruk.

— Dette viser ikke bare mangel på etikk og moral, men at det også drives ren forfalskning i klimaforskningen, sier Kvalheim. Han er medlem i foreningen Klimarealistene.

  • Hvilke motiver skulle klimaforskere ha for å forfalske og manipulere med data?
  • Det er enormt mye penger og prestisje innen klimaforskningen. Mange av forskerne har også sin egen politiske agenda, sier Kvalheim.
  • Mange hevder at dere skeptikerne også har en agenda og økonomiske motiver, for eksempel støtte fra oljeindustrien og andre aktører?
  • Vi driver vår virksomhet på helt idealistisk grunnlag, uten pengestøtte fra noe hold. Vi ønsker å formidle kunnskap som gjør folk i stand til å forstå endringer i klima. Det oppleves ofte ubehagelig å fronte klimaskeptiske standpunkter, men det er nødvendig, sier Kvalheim, som mener det handler om å forsvare vitenskapelige prinsipper.

Svertekampanje

Flere av forskerne som har fått sine e-post-korrespondanser offentliggjort på nettet, sier de er utsatt for svertekampanje. Andre ønsker ikke å kommentere saken, mens noen viser til at korrespondansen er av privat karakter, og er uttrykk for frustrasjon over gjentatte personangrep fra klimaskeptikere.

Professor Olav Kvalheim karakteriserer lederen av Bjerknessenteret i Bergen, professor Eystein Jansen, som «en veldig sentral person i nettverket av klimaforskere». Jansens navn er nevnt i rundt to hundre av e-postene. Han er imidlertid bare avsender av et par e-poster, og de omhandler et EU-finansiert forskningsprogram og utveksling av forskere.

Overfor BT betegner Eystein Jansen det som oppsiktsvekkende at klimaskeptikere går god for kriminelle metoder, i dette tilfelle hacking av e-post-korrespondanse.

  • Hva sier du om innholdet i e-postene?
  • Så vidt jeg kan se, dreier det seg om helt alminnelig e-post-utveksling mellom forskere der innholdet er blitt tatt ut av sin sammenheng og ordbruken er typisk muntlig, sier Jansen.

«Skaper forvirring»

Han avviser at den vitenskapelige litteraturen er styrt, og at «klimaskeptiske» artikler blir refusert i tidsskrifter.

  • Jeg tror alt dette kan skape forvirring hos mennesker som ikke har samme forutsetninger for å vurdere hvordan forskningen faktisk foregår. Jeg tror likevel ikke at det arbeidet som tusenvis av seriøse klimaforskere gjør, blir vippet til side av noen e-post-utvekslinger, sier Jansen. Svekker avsløringene klimaforskningens renommé? Si din mening!