I 2030 vil klimaendringene forårsake en halv million dødsfall i året, konkluderer rapporten fra organisasjonen Global Humanitarian Forum (GHF) i Genève.

GHF ledes av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, og i styret sitter blant andre FNs tidligere nødhjelpskoordinator Jan Egeland, FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson og nobelprisvinner Muhammad Yunus.

– Klimaendringene er den raskest voksende humanitære utfordringen i vår tid og forårsaker alt lidelser for hundrevis av millioner mennesker verden over, sier Annan.

– Verdens fattigste er de som rammes først og hardest, selv om det er de som i minst grad har forårsaket problemene, sier Annan.

GHF anslår at 325 millioner mennesker alt er alvorlig påvirket av klimaendringene og spår at tallet vil dobles i løpet av de 20 neste årene.

De økonomiske tapene som følge av klimaendringer anslår GHF til å være på 800 milliarder kroner årlig, men tapene vil ifølge rapporten øke til nærmere 2.200 milliarder årlig innen 2030.

Adresseavisa