Landsstyret i Frp vedtok søndag en resolusjon der sentralstyret bes å starte en prosess for å kaste ut muldvarpene av partiet, og resolusjonen er tydelig rettet mot Vidar Kleppe.

Aarebrot mener at Kleppes tid i Fremskrittspartiet nå er ferdig, og at ledelsen har bestemt seg for å ta et oppgjør med ham, uansett hva det vil koste.

— Hagen har tydeligvis bestemt seg for å kaste ut Kleppe, selv om det kan få store skadevirkninger for partiet, og i verste fall bety en partisplittelse, sier Aarebrot til NTB.

Inhabil Carl I. Hagen deltok ikke selv under resolusjonsavstemningen fordi han erklærte seg inhabil, men det tror ikke Aarebrot har noe å si.

— Det er vel knapt et strå som kan falle til jorden på Gardermoe n uten at Hagen er oppmerksom på det. Hvis Hagen ikke hadde ønsket denne resolusjonen, hadde den aldri blitt vedtatt, mener forskeren.

Ifølge Aarebrot har partiledelsen tidligere ikke gjort noe med Kleppe på grunn av frykt for skadevirkningene, men at Kleppes handlinger den siste tiden har fått begeret til å flyte over.

— Kleppe innkalte jo nærmest til pressekonferanse for å bekrefte den tredje sex-saken. Dessuten holdt han hoff for pressen lørdag der han kritiserte Hagens tale til landsstyret, samtidig som resten av partimedlemmene sa «ingen kommentar» til pressen. Da er det lett å skjønne at Hagen blir irritert, framholder Aarebrot.

Overmodig Aarebrot tror at Vest-Agder-representanten ble overmodig etter at han ble nominert på førsteplass på stortingslista i hjemfylket, og i tillegg mot Hagens ønske.

Hvis nominasjonslisten skal endres må det skje innen 31. mars, og det må være fylkespartiet som innkaller til nytt nominasjonsmøte. Man kan også gjøre som i Hordaland da Terje Søviknes trakk seg fra stortingslista. Der rykket de andre representantene opp et hakk, men andreplassen i Vest-Agder er, ifølge Aarebrot, en Kleppe-mann.

— Men det kan jo godt tenkes at han endrer ståsted hvis Kleppe blir ekskludert, tror Aarebrot.

NTB