RAGNHILD DAAE GJERTSEN

KRISTIN VON STRENG

GEIR LILLESUND, NTB

Bernard Brokjøb står på Flesland og ønsker passasjerene velkommen tilbake til SAS. Om det er Brokjøb selv som får ønske passasjerene velkommen neste gang, er han usikker på. Gårsdagen var en tung dag for de ansatte, men om bord gjorde kabinpersonalet alt for å holde motet oppe.

— Vi støtter hverandre så godt vi kan, forteller purseren.

4000 SAS-ansatte står i fare for å miste jobben. Situasjonen er dramatisk for de ansatte. 20 milliarder svenske kroner skal sannsynligvis spares innen 2005. For cirka 4000 ansatte innebærer dette at jobben i luften og på bakken står i fare. Verst blir det trolig for de kabinansatte. Tiltakene skal tre i kraft allerede fra i vår.

- Stor frustrasjon

— Norske kabinansatte er frustrerte og redde for å miste jobben, sier styremedlem av SAS kabinforening, Inger Grete Berge, til NTB. Man frykter nå at minst 700 kabinansatte kan miste jobben i Norge.

SAS-gruppen er avhengig av å ha en spareavtale med de kabinansatte på plass, for å innfri konsernledelsens spareplan innen 1. januar 2005. Derfor er det lagt et stort press på John Lyng og Verner Lundtoft Jensen, ledere for henholdsvis den norske og den danske kabinforeningen i Scandinavian Airlines. De representerer to av de fire fagforeningene som innen generalforsamlingen torsdag ikke er kommet til enighet med SAS om sparetiltak.

Konsernstyret har gitt SAS-administrasjonen i oppdrag å fullføre diskusjonen. Partene vil trolig møtes igjen over påske.

Imøtekommenhet

De norske kabinansatte har under forhandlingene i Oslo imøtekommet SAS' krav om å foreslå endringer i kollektivavtalens tjenestegjøringskapittel, som legger til rette for en effektiv produktivitetsøkning på mellom 35 og 40 prosent. Og de kabinansatte har også akseptert SAS' krav om lønnsfrys.

De norske kabinansatte har derimot ikke kunne akseptere at de blir skjøvet ut fra langruter, og at mer av flyproduksjonen blir lagt til Kastrup til ulempe for Gardermoen.

Purser Bernard Brokjøb er tidligere styremedlem i Norsk Kabinforening og kjenner godt til problematikken. Han er spesielt opprørt over at SAS ikke prioriterer å bruke norsk kabinpersonale på langruteflyginger.

— Vi føler at avgjørelsen er politisk. Kabinpersonalet skal ikke kreve noe ekstra for å komme seg til avreiseflyplass for langruteflyginger. Vi har regnet på dette og det er ingen merkostnad med å bruke norsk personale på disse flygingene, forteller purser Bernard Brokjøb.

Ingen vet på Flesland

Kabinpersonale kan vente seg store bemanningskutt, men i tillegg er piloter, bakkemannskap og administrativt ansatte i faresonen. På Flesland er rundt 240 ansatt som bakkemannskap og teknisk personell i SAS. Oddmund Sylta, stasjonssjef på Flesland, har ikke fått vite noe om hvordan kuttene vil ramme Flesland.

— Dersom flyginger kuttes er det mulig at dette vil føre til oppsigelser blant de ansatte på Flesland. Det er ingen tvil om at vi er inne i en tøff tid, sier han.

Jan Rasmussen, tillitsvalgt ved Verkstedsklubben på Flesland, tror ikke på de store nedskjæringene i Bergen.

— Men det er klart at hvis de kutter fly vil det gå ut over oss også, legger han til.

Siden SAS startet nedbemanningen i september 2001 har selskapet allerede kvittet seg med 3500 medarbeidere. Dette var starten på i alt tre sparerunder.

«Flere og billigere reiser»

SAS' konsernledelse har fått mandat til å fullføre «omfattende strukturelle tiltak» for å sikre konsernets lønnsomhet, langsiktige konkurransekraft og effektiv drift. Konsernsjef Jørgen Lindegaard ville torsdag ikke gå inn i detalj på hva formuleringen omfattende strukturelle tiltak betyr, men realiteten er at de skal sikre effektiv drift for konsernets flyselskaper.

— Vi vet at konkurransen i Skandinavia vil skjerpes, og vi må derfor være godt rustet for fremtiden. Vi må kunne tilby flere og billigere reiser på det skandinaviske marked, sier konsernsjef i SAS, Jørgen Lindegaard.

ER REDD: Oppsigelser går etter ansiennitet, men selv med 29 års erfaring frykter purser Bernard Brokjøb for jobben.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN