— Spar Kjøps billigvariant vil svekke verdien av Ilse Jacobsens designstøvel kraftig dersom det selges mange av dem. Kjøperen av designerstøvler ønsker å skille seg ut fra mannen - eller skal vi si kvinnen - i gaten. Kommer det helt identiske billigmodeller på markedet, vil kjøperen kunne miste tilliten til merket Ilse Jacobsen.

Det sier Magne Supphellen. Han er professor ved Institutt for Strategi og ledelse ved NHH, og ekspert på merkevareledelse og måling av merkevareassosiasjoner. Supphellen sier at problemstillingen slett ikke er uvanlig i motebransjen.

— Patentering er kostbart og tidkrevende. Derfor ser vi ofte kopiering som dette. Dersom designet ikke er patentbeskyttet kan det kopieres, så lenge man ikke benytter samme merkenavn eller merkenavn som kan forveksles med originalen.