– Hvis den svenske regjeringen insisterer på å selge offentlig eiendom over en lav sko, er det ingen grunn til at ikke oljefondet skal kjøpe seg inn. Vi må vurdere alle selskapene som legges ut for salg. Penger har vi nok av, sier Vaggen Malvik, som er SVs næringspolitiske talskvinne på Stortinget, til Klassekampen.

Reinfeldts kommende firepartiregjeringen planlegger å selge statlige selskaper for 50 milliarder i året, til sammen 200 milliarder over fire år.

Vaggen Malvik sier til avisen at Norge bør vurdere et kjøp av den svenske og eventuelt danske statens aksjer i SAS, dersom de to landene ønsker seg ut av selskapet.

– Det er riktig å gjøre investeringer som ikke bare er av økonomiske art, men som også gagner norske interesser. Å ha et flyselskap under politisk kontroll er viktig blant annet av distriktshensyn, sier Vaggen Malvik.

Hun vil ikke si noe om Norge bør kjøpe hele eller bare deler av de svenske og eventuelt danske eierandelene.