– Bruk neste TV-aksjon til å kjøpe opp kvoter. Brenn kvotene eller heng dem opp på veggen, foreslår BI-professor Jørgen Randers.

Siktemålet med et internasjonalt system for miljøkvoter er å senke de globale utslippene. For å få det til, må kvoteprisen bli så høy at det faktisk lønner seg for bedrifter og enkeltpersoner å unngå utslipp.

For at kvoteprisen skal bli så høy, må antall utdelte kvoter («taket») være lavere enn det planlagte utslipp, skriver forskning.no.

– Dette er ikke situasjonen i Kyoto-systemet for perioden 2008-2012, konstaterer professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI, som ledet Lavutslippsutvalget som utarbeidet NOU-rapporten Et klimavennlig Norge.

Det er tildelt flere klimakvoter enn det planlagte utslipp: 10,8 milliarder kvoter for femårsperioden mot planlagte utslipp på 10,2 milliarder kvoter.