– Miljøfolket sier totalt nei av religiøse årsaker. Det har vi ikke råd til. Jeg er mer urolig for global oppvarming om 50 år enn at et gram plutonium skal lekke om 10.000 år, sier Hans Blix til NTB.

Mulig klimatiltak

Blix, som ledet Det Internasjonale Atomenergibyrået IAEA i 16 år fra 1981 til 1997, sier seg svært fornøyd med at FNs klimapanel (IPCC) i sin siste rapport peker på kjernekraft som et mulig klimatiltak.

«Avanserte kjernekraftverk kan bidra til å redusere CO2-utslippene. Men det er fortsatt uløste sikkerhets— og avfallsproblemer», heter det i den siste IPCC-rapporten som ble publisert 4. mai i år.

– Dette skulle klimapanelet sagt for ti år siden. Men de fleste som deltar i diskusjonen om klima kommer fra miljøsiden. Miljøbevegelsen er teologisk negative til kjernekraft. Hvis naturvernerne og Greenpeace bryr seg om biologien, bør de oppgi teologien, sier Blix til NTB.

Varige skader

Han viser til at kjerneraften gir verden like mye elektrisitet som vannkraften i dag. Denne elektrisiteten produseres uten CO2-utslipp. Men verken kjernekraften eller andre energiformer er risikofrie.

– Vi har rørledninger som eksploderer, kullgruveulykker som krever dødsofre årlig. Vi har vanndemninger som brister. Vi har også sett oljefelt med store eksplosjoner og oljekatastrofer. Alle energislag innebærer en viss fare. Forskjellen er at kjernekraftulykker gir varige skader, sier Blix.

Enormt behov

Han er overbevist om at verden vil få mer kjernekraft i årene som kommer. Dette til tross for at alle politikere som vil framstå positive i energispørsmålet vil si at de skal bygge på alternative energikilder.

– Men jeg spør hvor mye energi dette vil gi. 1.000 vindkraftverk vil kanskje tilsvare ett kjernekraftverket. 4.000 kvadratkilometer med biomasse vil kanskje tilsvare et annet kjernekraftverk. Problemet er bare at verdens energibehov øker enormt, sier Blix.

LANGER UT: Hans Blix mener miljøbevegelsen er «teologisk negative» til kjernekraft. Blix er på besøk i Tromsø der han søndag skulle holde foredrag.
scanpix