Forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved Institutt for energiteknikk mener at det ut fra miljøhensyn er feil å utelukke kjernekraft som energikilde.

— Utnyttelse av kjernekraft bør være med i diskusjonen om hvilke teknologiske løsninger som på lang sikt kan sikre mest mulig miljøvennlig energi. Teknologien er ikke uten problemer, men alternativene kan være verre, sier Alfsen til Vårt Land.

Alfsen var tidligere direktør ved Senter for klimaforskning. Nylig tiltrådte han som forskningsdirektør ved Institutt for energiteknikk på Kjeller.

— Dette er teknologi som er velprøvd og godt kjent etter mer enn 40 års erfaring med kjernekraft. Problemet er at det skaper avfallsproblemer som man ennå ikke vet hvordan man skal håndtere, sier Alfsen.

Han viser til at langt færre er skadet og drept av kjernekraftproduksjon enn under produksjon av tilsvarende mengder kullkraft. Etter Tsjernobyl-ulykken i Ukraina i 1986 har kjernekraftindustrien lagt enorme ressurser i sikkerhetstiltak.

— Jeg vil ikke minimalisere farene, men sett i et helhetsperspektiv er kjernekraftproduksjon langt sikrere enn den konkurrerende kullkraftproduksjonen, hevder Knut H. Alfsen.

(NTB)