Han avviser at stilen har fått utviklingsdirektør Thorbjørn Overholt til å slutte.

— Har du spurt ham selv? Overholt mener i alle fall ikke at det er årsaken, hevder Normann.

Han bekrefter at tidligere departementsråd Karin Moe Røisland har fremført kritikk mot ham selv, i likhet med flere.

— Det er mange som er kommet med kritikk, blant dem er også Moe Røisland. Men jeg håper da at vi har en åpen stil. Det er jo også formålet med å ha rådgivere rundt seg.

— Men er det en riktig beskrivelse at Moe Røisland sluttet på grunn av deg?

— Det er ikke en riktig beskrivelse.

— Så det er ikke korrekt at din lederstil får folk til å slutte?

— Svaret er nei.

— Hvordan er din lederstil, da?

— Jeg vil ikke vurdere min egen lederstil. På samme måte som eksamenskandidater ikke skal vurdere sin egen besvarelse. Men jeg synes det bør være et krav til journalistikken at dere spør de jeg er leder for, for eksempel nåværende eller nylig avtroppet departementsråd.

Normann avviser at han bare forholder seg til «en liten klikk» utvalgte medarbeidere.

— Jeg forholder meg til de jeg skal forholde meg til; departementsråden, ekspedisjonssjefene og den politiske ledelse ved statssekretærene og politisk rådgiver. Det er godt over ti personer. Jeg holder ikke noen utenfor, men skal heller ikke forholde meg til ansatte i en avdeling under en ekspedisjonssjef, sier Normann.

Om kritikken fra Statskonsult sier statsråden at det ikke ble bedt om noe møte, og at de fikk svar på sin skriftlige henvendelse.

— For øvrig konstaterer jeg at Bergens Tidende i denne saken ikke har vært i kontakt med departementsråd, ekspedisjonssjefer eller andre i den politiske ledelse, sier Normann.

NEI TIL EGENVURDERING: - Jeg vil ikke vurdere min egen lederstil, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman.

ARKIVFOTO: SCANPIX