SU-leder Kirsti Bergstø er strålende fornøyd med regjeringens beslutning om ikke å sende spesialstyrker til Afghanistan.

– Dette er en kjempeseier for SV og fredsbevegelsen. Det finnes ingen militær løsning på problemene i Afghanistan. Derfor er det gledelig at regjeringen nå vrir innsatsen over på sivil bistand, sier Bergstø til NTB.

SV-leder Kristin Halvorsen vil derimot ikke triumfere, og sier alle de tre regjeringspartiene er godt fornøyd med Afghanistan-beslutningen.

– Alle tilfreds

– Denne beslutningen står hele regjeringen bak, og alle er tilfreds. Norge gir allerede et stort bidrag til ISAF. Jeg er spesielt fornøyd med at vi skal heise det humanitære engasjementet i Afghanistan, sier Halvorsen til NTB.

Finansministeren vil ikke kommentere påstandene fra opposisjonen om intern strid i regjeringen, og at Ap og Sp har latt seg presse etter SVs nederlag i Mongstad-saken.

Nye forespørsler

– Jeg har ikke behov for å drøfte interne saker i regjeringen i pressen, sier hun.

– NATO varsler fortsatt press mot Norge. Er dette et endelig nei til norske spesialstyrker?

– Det er et endelig nei til denne forespørselen. Alle vet at situasjonen i Afghanistan kan endre seg. Det kan komme nye henvendelser til Norge fra NATO, men det må vi vurdere om de eventuelt kommer, sier hun.

Ingen feiring

Heller ikke SVs forsvarspolitisk talsmann Bjørn Jacobsen og sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa, som har vært klare kritikere av å sende spesialstyrker, er i festhumør.

– Det er en klok og god avgjørelse regjeringen har tatt. Jeg tror utviklingen i Afghanistan vil vise at det var en riktig avgjørelse, sier Fiskaa.

– Det ville blitt tøft om dette ikke hadde gått vår vei. Jeg er lettet, men feirer ikke, sier Jacobsen til NTB.