På Sverresborg er det for tiden sesjon stort sett hver eneste dag. Her blir de unge klassifisert, og får anledning til å gi sitt syn på militærtjenesten til kjenne.

Rundt 20 unge i 18-årsalderen er på sesjon når Bergens Tidende er på besøk. Noen har søkt seg inn, andre er der etter vanlige innkallingsrutiner.

— Militæret byr på mange muligheter, hvis man bare er innstilt på det, sier Thomas Sebak.

— Som hva da?

— Du kan skaffe deg erfaring til du skal ut i arbeidslivet, og det går også an å bedre den fysiske formen, sier 18-åringen som driver med kampsport.

I omgangskretsen hans er det ikke tema hvordan man kan slippe unna militæret.

— De fleste jeg kjenner, er positiv til å avtjene verneplikten. Det er sikkert likevel nok av dem som benytter sleipe triks for å slippe, sier 18-åringen.

I Danmark foregår utvelgelsen av hvem som må i militæret ved loddtrekking.

— Det har jeg ikke sansen for. Jeg synes det norske systemet er greit som det er, sier Thomas Sebak, mens han avlegger hørselsprøve.

Lars G. Kalvenes (17) og Mads Standnes (18) ser også mer på mulighetene enn minussidene ved å være i militæret.

— Hvis du vil, er det ingenting i veien for å bruke førstegangstjenesten positivt, sier de to ungdommene.

Kalvenes avslutter kokkelinjen ved Sandsli videregående til våren, og håper på praksis i militæret. Mads Standnes skal ut i lære som mekaniker etter endt skolegang ved Sotra videregående.

— Vi håper tiden i militæret skal gi oss verdifull praksis som teller når vi senere skal søke faste arbeid, sier de.

— Kjenner dere mange som vil slippe?

— Egentlig ikke. I min omgangskrets blir du sett opp til hvis du skal, eller har vært i militæret, sier Lars G. Kalvenes.

— Mine kamerater diskuterer heller ikke hvordan de kan snike seg unna, sier Mads Standnes.

SESJON: Thomas Sebak konsentrerer seg under hørselprøven, mens korporal Morten Fredheim sitter på utsiden av boksen og sender ulike lyder inn til ham.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN