Det mener Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. Han var en innlederne på et møte om klima, olje og etikk i Bergen tirsdag.

Biskopen innrømmer at han fyller bensin på tanken etter gudstjenestene, fordi drivstoffet vanligvis er billigst på søndager.

Nordhaug mener likevel det er på tide at den norske kirken tør gå i bresjen også for tiltak som også griper inn i folks lommebøker — om det så måtte bety høyere bensinpriser.

«Guddommelig design» — For Kirken handler klimasaken om kjærlighet og menneskeverd. De som rammes hardest av klimaendringer er fattige mennesker som bor i land rundt ekvator, for eksempel Bangladesh, sier Nordhaug.

Han tilføyde på konferansen at skaperverket har et «guddommelig design». Med et slikt perspektiv mener Bjørgvin-biskopen at skaperverket kan gi oss enda større naturopplevelser.

Bispemøtet har anbefalt forbønn for København-toppmøtet i alle menigheter under adventsgudstjenestene søndag 13. desember.

Bispekollega Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland har frontet Kirkens forslaget om en fem år lang «tenkepause» i den norske oljeletingen. Utspillet sist vinter utløste sterke reaksjoner.

- Må utfordre På konferansen forsvarte Jørgensen det kontroversielle felleskirkelige engasjementet i den betente striden om oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

— Det var et dristig grep som førte til at det gikk veldig varmt i mitt eget bispedømme. Jeg ble møtt med argumenter om at Kirken ikke skal splitte, men være samlende - akkurat som kongehuset, sa biskopen på konferansen. Jørgensen opplevde også at en lokal LO-leder meldte seg ut av statskirken i protest mot det kirkelige engasjementet mot oljeaktivitet.

Biskopen i Sør-Hålogaland mener Kirken må våge å ta i bruk virkemidler som kan skape reaksjoner.

— Det er viktig at vi tør å utfordre petroleumsindustrien, sa Hålogaland-biskopen.

Talsmannen for Oljeindustriens Landsforening (OLF), Lars Arne Ryssdal, tok ikke stilling til Kirkens engasjement i sitt foredrag. Hans hovedbudskap var at verden ikke bare står overfor en klimautfordring, men også en energiutfordring.

Energi mot fattigdom - Heldigvis har mange millioner mennesker blitt løftet ut av fattigdom, og tilgang til energi har vært avgjørende for å oppnå den fremgangen sa OLF-direktøren.

Ryssdal viste også til Det internasjonale energibyrået som fastslår at verden vil ha behov for olje og gass flere tiår inn i fremtiden.

— Norsk eksport av gass til Europa erstatter kullkraft med CO2-utslipp som er fire ganger høyere enn de totale norske utslippene, sa Ryssdal. Han understreket også at oljeindustrien håper på en forpliktende klimaavtale i København.

— De rike landene må ta det største ansvaret, og en ny avtale må også bidra til at vi får en høyere pris på karbon, sa Ryssdal.

Er du enig med biskopen? Si din mening her.