Vignett: kirkemøtet

RUNE VALDERHAUG

— Kirken må tore å tale tydelig om seksuell avholdenhet utenfor faste parforhold og trofasthet i parforholdene. Men vi er også nødt til tydelig å bidra til at menn bruker kondomer, både i og utenfor faste parforhold, sa Bore da han åpnet Kirkemøtet i Lillehammer i går ettermiddag.

Mot livlig debatt

Den norske kirkes møte med hiv- og aidsepidemien er et av hovedtemaene på årets Kirkemøte, som varer hele denne uken. Og med Bores åpningstale blir det trolig en livlig kondomdebatt når Kirkens toppledere skal diskutere saken torsdag. For ifølge kirkerådslederen og den tidligere sjefredaktøren i Stavanger Aftenblad, er det et uomtvistelig faktum at kondomer bidrar til å redusere overføring av hiv-viruset dramatisk.

Som unnskyldning

— Det påhviler kirkene et særlig ansvar å fremme bruken av kondomer, nettopp fordi kirkene i mange sammenhenger enten har motarbeidet bruken av dem, eller har vært lite villig å anbefale dem. Selv om det i enkelte kirkekjellere i Sør-Afrika nå er satt opp kondomautomater, er det likevel slik at det fra en rekke land kommer gjentatte fortellinger om hvordan kirkeledere mobiliserer mot regjeringer og frivillige organisasjoners kampanjer for økt kondombruk. Dessverre er resultatet at hiv-viruset spres raskere og oftere, fordi menn bruker kirkens holdning som unnskyldning for ikke å bruke kondom, sier Bore.

Han la til at Den norske kirke har et stort ansvar for å påvirke andre kirkesamfunn til å godta kondomer for å redde liv. Ikke minst er dette nødvendig i dialogene med den katolske og ortodokse kirker. I møte med trusler mot livet må religiøse reguleringer fravikes når det er nødvendig for å redde liv.

Guds straffedom

— Den norske kirke er en del av et verdensvidt fellesskap. Aids rammer særlig sterkt noen deler av dette fellesskapet. Likegyldighet og apati i møte med andres lidelse er kjennetegn på en menighet i dyp åndelig krise. Aids-epidemien kaller oss til engasjement og deltakelse. Altfor mange har vært opptatt av hvordan folk ble smittet, i stedet for hva som kan gjøres for å støtte dem. Ved å knytte sammen aids og Guds straffedom over uakseptabel livsførsel, har mye forkynnelse bidratt til å holde mennesker som er rammet av epidemien, borte fra menighetenes fellesskap. Slik har menighetenes holdninger bidratt til å forsterke epidemien, la han til.

Hva er en kirke?

Bore brukte også åpningen av Kirkemøtet til å ta til orde for en skikkelig fornyelse av høymessene i norske kirker. Siden midten på 1990-tallet er kirkebesøket i Norge gått ned med en halv million per år. Samtidig trekker mange, som før gikk i kirken, seg tilbake til det private rom med sin tro.

— Kirken skal da være både en katedral og Folkets Hus. Vi må ikke undervurdere den sosiale dimensjonen ved våre gudstjenestefellesskap. Det er på tide at Riksantikvarens folk møter Kirkens folk til seriøse samtale om hva en kirke er. Det er ingen mening i at Kirkens folk i lokalsamfunnet må krangle i årtier for å løse og flytte noen benker midlertidig for å gi rom for en litt annen anvendelse av Gud hus. Å være kirke handler om å identifisere menneskers behov i tiden og i verden. Gudstjenesten må derfor også i større grad tjene menneskers behov for fellesskap og sosial tilhørighet. Dette skjer ved utvidelse av både rammer og innhold, hevdet Bore.