– Det er nokså utilbørlig at i en periode hvor undersøkelsene pågår, så velger Forsvaret daglig å gå ut med kommentarer av inkriminerende karakter. Jeg har veldig lite til overs for det. De tar ikke hensyn til rettssikkerheten til min klient, sier Steinfeldt til TV 2.

Forsvaret har sagt at de mistenker Karlsvik for alvorlige tillitsbrudd og økonomiske misligheter. Mandag skal det avgjøres om saken skal anmeldes til politiet. Han har søkt om og fått innvilget permisjon fra jobben mens saken pågår.