• Karakterstatistikkene som blir offentliggjort har null verdi. De gir ingen informasjon om hva elevene lærer, sier leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Rolf Reikvam (SV).

KRISTINE HOLMELID

— Statistikkene forteller ingenting om hvilken fremgang elevene har hatt. De sier ingenting om læringsmiljøet. Derfor har de null verdi både for skolene og media, sier Rolf Reikvam til Bergens Tidende.

Han mener tallene ikke burde vært gjort offentlige.

— Det er helt unødvendig og galt at departementet gjør det, sier Reikvam.

- Mangfoldet lider

Sist uke hadde Læringssenteret en pressekonferanse der de offentliggjorde karakterene i videregående opplæring. Umiddelbart etter ble resultatene fra alle skoler i alle fag lagt ut på nettsidene, og gjort offentlige for alle som ønsker å se dem. En rekke aviser, også Bergens Tidende, presenterte lister der skolene blir rangert.

— Det alvorlige med slike statistikker og rangeringer som departementet legger opp til, er at skolene blir oppfordret til i enda sterkere grad å gjøre det godt til eksamen. Jeg er redd for at mangfoldet i skolen vil lide, sier lederen i utdanningskomiteen.

— Med det fokus det er på eksamen i dag, er det ingen som vil fremstå som dårligst, sier Reikvam.

Innrømmer mangler

Tallene fra Læringssenteret forteller ikke hva elevene kunne da de begynte på videregående skole. Det innrømmer også Læringssenterets oppdragsgivere, Utdanningsdepartementet.

— Per i dag har statistikken begrenset informasjonsverdi. Den sier ikke noe om det arbeidet som blir gjort i videregående, sier statssekretær Helge Ole Bergensen i Utdanningsdepartementet.

— Hvorfor offentliggjør dere da statistikkene?

— I følg loven er dette offentlig informasjon. Hvis vi ikke skal legge frem dette, må offentlighetsloven endres, sier Bergesen.

Fra høsten skal tallene også vise hvilke karakterer elevene hadde da de begynte på videregående skole, og vil ifølge departementet bli av mye større verdi.

- Lærere føler press

— Men de nasjonale prøvene som skal kartlegge elevenes ferdigheter gir et mye bedre innblikk i elevenes utvikling over tid, sier Bergesen.

Norsk Lektorlag i Hordaland mener det er riktig å offentliggjøre karakterene fra sentralt gitte eksamener.

— Her er det mulig å foreta sammenlikninger, men ikke med standpunktkarakterer som vil variere fra skole til skole, sier fylkesleder Svein Einar Bolstad.

— Hordaland lektorlag har fått opplysninger fra medlemmer og andre som føler et visst påtrykk til å gi bedre karakterer enn de føler er riktig, inkludert en viss påvirkning for å unngå stryk. De fleste føler dette ubehagelig og er ikke bekvemme med situasjonen, men gir gjerne etter. Denne ettergivenheten er for enkelte blitt en overlevelsesstrategi i skolen, sier Bolstad.