Rapporten er laget av sjøfartsinspektøren i Kristiansand som har gransket forliset. Den skal nå sendes til Haugesund politidistrikt.

Kapteinen på «Green Ålesund» og rederiet, Nomadic Shipping, har hele tiden hevdet at de gjorde alt som sto i deres makt for å redde skipet da det fikk motortrøbbel.

I rapporten til sjøfartsinspektøren pekes det på flere områder der kapteinen ikke skal ha gjort det han kunne for å redde båten.

Etterforskningen viser at «Green Ålesund» allerede sto på skjæret da det ble sendt ut nødsignal. Kapteinen hevdet under sjøforklaringen at han sendte ut nødsignal en time tidligere enn han faktisk gjorde. I tillegg går det fram av rapporten at nærmere 50 meter av ankerkjettingen ikke ble brukt. Kapteinen ba heller ikke passerende båter om assistanse.

Kursen på aksjene i Nomadic shipping steg med 22 prosent etter forliset. Skipet var nemlig forsikret for langt mer enn markedsverdien.

Forsikringsbeløpet er ennå ikke utbetalt.

NTB