— Bistikkene gir en allergisk reaksjon som kan påvirke immunforsvaret, så det er ikke utenkelig at det kan virke for enkeltpasienter. Men hvis en tar en slik behandling annenhver dag, har jeg mest tro på at bedringen er av psykisk art - en placeboeffekt, sier professor Harald Nyland ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Sykehuset er et av de fremste i Norden på MS, og huser også Nasjonalt Kompetansesenter for Multippel Sklerose.

— MS er en av de vanskeligste sykdommene som kan ramme unge, og innenfor skolemedisinen kreves det store omfattende kliniske forsøk før vi kan anbefale noen behandling, sier professor Nyland.

Også MS-foreningen i Bergen og Hordaland i utgangspunktet skeptisk til behandlingsformen.

— Jeg vet at det er mange som har prøver alternativ medisin, som for eksempel bistikk og magnettromler. Jeg forstår godt at de prøver, men det er aldri bevist at det virker, sier leder Solveig Eikanger til BT.

Hun vil verken tilråde eller fraråde behandlingen.

— Det er jo mulig det har en psykisk effekt som kan få folk til å føle seg bedre. Da kan det jo være verdt det, sier hun.

Eva Botnen presiserer at behandling med bigift må kun gis til pasienter som ikke får allergiske reaksjoner av bistikk. For sikkerhets skyld bør man likevel alltid ha motgift lett tilgjengelig.