• Forslaget om krigspensjon er interessant, sier Aps forsvarspolitiske talskvinne, Signe Øye. SV vender tommelen ned.

Signe Øye var ikke kjent med forsvarssjef Sverre Diesens utspill da BT snakket med henne søndag kveld. Hun synes likevel forslaget er konstruktivt.

— En slik pensjon kan absolutt være en farbar vei. Det er for mange huller i dagens yrkesskadeerstatning for denne soldatgruppen, sier Øye, som er første nestleder i Stortingets forsvarskomité.

Hun understreker at krigspensjon må knyttes til solid dokumentasjon om at veteranenes sykdom og senskader faktisk har oppstått på oppdrag i utlandet.

— Det må bli enklere enn i dag for denne gruppen å få pensjon. Selv om det er en liten gruppe som har pådratt seg lidelser, er det like fullt alvorlig for dem det angår, sier Øye.

Avviser ideen

SVs forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jacobsen, avviser ideen om krigspensjon.

— Det finnes mange grupper i samfunnet som har vanskeligere for å få yrkesskadeerstatning enn de som har deltatt i utenlandsoperasjoner for Forsvaret, sier Jacobsen.

— Hvem sikter du til?

— Hjelpepleiere er ett eksempel. Det finnes mange kvinner i helsevesenet som sliter tungt med skader som de har pådratt seg i yrkeslivet, sier Jacobsen.

— Når det er sagt, må vi selvsagt ha gode ordninger også for soldatene, sier han.

- Et galt signal

SV-politikeren mener ytelsene til soldatene må dreies mer i retning av pensjon på bekostning av lønn.

— Mange unge norske menn blir lokket av høy lønn ved utenlandsoppdrag. Vi bør heller redusere litt på lønnen og øke pensjonsinnbetalingene. Viktigst av alt er likevel forebygging og at vi politikere sender dem på fornuftige oppdrag, ikke til operasjoner som øker sannsynligheten for senskader, sier Jacobsen.

— En ny krigspensjon vil være et galt signal å sende ut. Vi ønsker jo at Norge skal være en fredsnasjon. Den jevne soldat vil ikke være tjent med en alminneliggjøring av krig, sier Bjørn Jacobsen.