— Ja, det er regjeringens posisjon, at bortsett fra norsk landbruk vil alle andre felt kunne få en gevinst av en slik avtale, sier Norges WTO-ambassadør i Geneve, Eirik Glenne.

Målet med den såkalte Doha-runden er å få til en avtale som omfatter markedsadgang både for industrivarer, fisk og tjenester, i tillegg til forenkling av blant annet tollprosedyrer.

Knut Sørlie, handelspolitisk ansvarlig i NHO, er helt enig i ambassadørens analyse. Særlig er det utsiktene til bedret markedsadgang for fisk som frister NHO.

— Her kan vi slå to fluer i en smekk: Vi kan få bygget ned tollbarrierene inn til de store markedene utenfor EØS-området. Og dersom tollsatsene blir lave nok, kan det også redusere tollsatsene vi i dag møter inn i EU, ved at EU må følge satsene fra WTO-avtalen, sier Sørlie, som presierer at det er vanskelig å spå hvordan en endelig avtale vil se ut - ikke minst fordi alt er uavklart om landbruket.

— I denne runden er landbruket nøkkelen, mye avhenger av hvordan det går der, sier Sørlie.

Også innen tjenesteproduksjon ser Sørlie for seg norske muligheter.

— Innen maritime tjenester er for eksempel USA veldig proteksjonistiske, noe som rammer selskaper som Det Norske Veritas. Også Telenor møter nasjonale barrierer og diskriminering på mange markeder i dag, sier Sørlie, som er glad for de siste dagenes bevegelse i jordbruksforhandlingene i WTO.