— Det vil være bra dersom det settes en klarere linje mellom de som er kongelige på heltid og de som ikke er det, sier Karl Harald Søvig.

Han er førsteamanuensis i juss ved Universitetet i Bergen og mener at både det norske kongehuset og Märtha Louise selv vil være tjent med at hun mister sin prinsessetittel.

— Hun vil stå friere til å drive med egne prosjekter, og vil ikke være like utsatt for kritikk som hun er i dag, sier han.

Jussprofessor Carl August Fleischer ved Universitetet i Oslo er enig.

— Monarkiet vil fremstå som renere dersom Märtha fratas prinsessetittelen, sier han.

Han begrunner dette med at det dermed vil bli helt klart at monarkiet ikke representerer noen kommersielle interesser, men kun statsmakten.

— Prinsessen har jo en utfordrende rolle i dag ved at hun både representerer kongefamilien og seg selv som selvstendig næringsdrivende, sier Fleischer.

Mister immunitet mot straff

I dag er Märtha Louise nummer fire i arverekken til tronen etter kronprins Haakon Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Denne vil hun miste dersom hun fratas prinsessetittelen.

— Men sannsynligheten for at Märtha Louise noensinne vil bli dronning er jo svært liten uansett, da må i så fall både Kronprinsen og hans to barn forulykke, sier Fleischer.

Märtha Louise mistet sin rett på apanasje allerede i 2002 da Kongen bestemte at hun ikke lenger skulle ha tittelen Hennes Kongelige Høyhet. Hun mister dermed ingen økonomisk støtte dersom hun fratas prinsessetittelen.

— Men hun vil miste sin immunitet mot straffesøksmål og vil kunne bli straffet på lik linje med andre sivile borgere, sier Karl Harald Søvig.

Et tap av prinsessetittelen vil også føre til at Märtha Louise fristilles fra en del forpliktelser.

— I dag forventes det at Märtha Louise stiller opp og representerer kongehuset ved ulike anledninger, det vil hun ikke være pliktig til som sivil, sier Søvig.

Men hva skal hun hete?

Carl August Fleischer tror det vil være ganske ukomplisert for prinsessen å fratas sin tittel, helt konkret. - Hun vil vel måtte skrive et brev til regjeringen, muligens via kongen, tror han.

Jussprofessorene mener at den største utfordringen dersom Märtha Louise ikke lenger skal tituleres som prinsesse vil være hva hun så skal kalle seg.

Prinsesse Märtha Louise har tidligere argumentert for bruken av prinsessetittelen med at hun ikke har noe etternavn.

Regjeringen ville i går ikke kommentere hva som vil skje rent konstitusjonelt dersom Märtha Louise mister sin prinsessetittel.

— Grunnloven sier ingenting om en slik situasjon, sier kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide.

Kristiansen, Lars Harald J.