— Slike oppslag kan få konsekvenser for salget av norsk torsk i utlandet, sa Næss til NRK i vår.

— De siste ti årene er verdens torskefangster halvert. Torsken i Nordsjøen, Østersjøen og utenfor Canada er kraftig nedfisket, slår han fast.

CNN, BBC og tidsskriftene The Economist og National Geographics nettsider viser rapporten stor oppmerksomhet.

At utenlandske medier ikke formidler at bestanden av torsken i Barentshavet er i vekst, finner informasjonsdirektøren beklagelig.