Dette til tross for at Frps forslag til alternativ utlendingslov ble totalslaktet i Stortinget i kveld.

Spørsmålet om et samarbeid er mulig uten at Frp endrer sin innvandringspolitikk, ble et hovedtema i debatten om ny utlendingslov i Odelstinget tirsdag.

Høyres hovedtaler, Bent Høie, slo først fast at Høyre vil bygge videre på en liberal politikk, og at det er uaktuelt å føre en politikk som bryter med internasjonale konvensjoner.

– Men det finnes berøringspunkter mellom Høyre og Frp der vi i sum nok ville kommet fram til en utlendingslov som ville vært strengere enn den vi får nå. Det ville vært helt greit for Høyre, sier Høie til NTB.

Kan bli enige

Høyre og Frp er for eksempel enige om behovet for en streng og rettferdig innvandringspolitikk, og om at underholdskravet ved familiegjenforening er for lavt.

– Frps standpunkter har vært vel kjent i mange år. Da vi satt i Bondevik 2-regjeringen, klarte vi å komme til enighet med Frp og Arbeiderpartiet om innvandringspolitikken. Det skal vi kunne klare igjen, sier Høie.

Han legger til at partiet i utgangspunktet ønsker seg et borgerlig regjeringssamarbeid som omfatter både Venstre, KrF og Frp, noe som kan bli vanskelig sett i lys av tirsdagens opphetede innvandringsdebatt.

Politisk furore

For på de fleste områder er Høyre og de andre partiene, bortsett fra Frp, enige om hovedtrekkene i regjeringens forslag til ny utlendingslov. Frp har isteden skapt politisk furore ved å legge fram sitt eget lovforslag. Partiet vil redusere antallet flyktninger og asylsøkere drastisk og stenge grensen for blant annet analfabeter, islamister og ressurssvake grupper.

Høie antydet tidlig i debatten at Frp hadde moderert seg noe, men det avviser Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen overfor NTB.

– Nei vi har overhodet ikke moderert oss. Vi vil ha en streng innstramming av innvandringspolitikken, understreker Amundsen som ikke ønsker å diskutere en eventuell regjeringsflørt med Høyre.

– Men det er helt uaktuelt for oss å sitte i en regjering hvor det blir ført en liberal innvandringspolitikk, fastslår han.

– En kuriositet

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) velger å tro at Høyre ikke vil finne på å vurdere et eventuelt regjeringssamarbeid med et parti som står så alene i innvandringsspørsmålet.

– Dette forslaget fremstår for meg som en kuriositet og ingen ting annet. Jeg har tiltro til Høyre, sier Hanssen til NTB.

– Det finnes ingen partier som er enig med Frp. Ved forrige valg fikk de 22 prosent. Det betyr at nesten 80 prosent er uenige med dem, understreker han.

Per-Willy Amundsen har imidlertid en annen oppfatning av strømningene i befolkningen. Han mener folk flest er langt mer skeptiske til den norske innvandringspolitikken enn det som kommer til uttrykk på Stortinget.

Bred enighet

Den nye utlendingsloven erstatter dagens lov fra 1988. Flere prinsippspørsmål enn tidligere reguleres i lovs form og gir derfor Stortinget større innflytelse over utlendingspolitikken. Den vil gi både oppmykninger og innstramminger. Barns rettigheter bli bedre ivaretatt og anbefalingene fra FNs flyktningekommisær (UNHCR) veier tungt, understreket saksordfører Arild Stokkan Grande (Ap).