- Det er egentlig en menneskerett å bo der man ønsker, sier Jaffery Fjell, men innser at det kan føre til opphopning enkelte steder.

— Store byer som har lavt budsjett eller ikke prioriterer integrering er derfor ikke alltid beste løsning. I Oslo er det for eksempel mange som aldri snakker norsk i det hele tatt.

Hun mener imidlertid at introduksjonsprogrammene kan motvirke dette, hvis de fungerer slik de er tenkt.

— Hvis folk ikke får jobb og ikke blir tatt imot av samfunnet etter at programmet er avsluttet er vi imidlertid like langt, poengterer Jaffery Fjell.

For at integreringen skal fungere mener hun vi må ansette innvandrere i synlige stillinger, og slutte å diskriminere folk med rare navn.

— Man kan vedta mange tiltak, men man kan ikke vedta folks holdninger, sier politikeren, som selv har pakistanske foreldre.