• Skulle Norge komme i alvorlig konflikt med russerne om energiressursene i nord, kan vi ikke stole blindt på at NATO stiller opp.

Dette er tidligere utenriksminister Jan Petersens vurdering. Han deler langt på vei forsvarssjef Sverre Diesens analyse, slik den ifølge NRK kommer til uttrykk i Forsvarsstudie 07 som skal presenteres i begynnelsen av november.

Men Jan Petersen (H), som er leder av Stortingets forsvarskomité, mener at det er grunn til å nyansere våre forventninger til NATO. Skulle det bli en reell militær konflikt, er det ingen tvil om at NATO-alliansen vil stille opp, slik det har vært forutsetningen like siden NATO ble dannet.

Men det er i tilfelle alle «andre» konflikter at vi risikerer å måtte kjempe alene. Det gjelder både i dragkamp om olje og gass, fisk og fiskeriforvaltning og i eventuelle miljøkonflikter, ifølge Petersen. Det åpenbare svaret må derfor være EU-medlemskap, mener han.

Ørland og Jåtta

Medlemmer av regjeringens forsvarspolitiske utvalg, som er bredt sammensatt, har likevel merket seg at nedbyggingen av Forsvaret på flere områder har skapt reaksjoner på NATO-hold.

Det gjelder ikke minst avviklingen av Ørland flystasjon, som er viktig for NATO. Awacs-flyene for eksempel er stasjonert der. Det vil oppstå store problemer hvis Bodø flyplass skal erstatte Ørland. Planene om å avvikle Fellesoperativt hovedkvarter Jåttå ved Stavanger og overføre dette til Bodø skaper også reaksjoner i NATO, ifølge representanter i det forsvarspolitiske utvalget.

Skjer også i Stillehavet

Både Jan Petersen og leder i utenrikskomiteen, Olav Akselsen (Ap), understreker bestemt at russernes nærgående flyginger langs norskekysten i det siste ikke gir spesiell grunn til bekymring.

— Vi er vitne til at russerne viser muskler for å minne om at de fortsatt er en stormakt. Derfor vil jeg ikke dramatisere disse flygingene. Det er det samme som skjer over Stillehavet. Russerne har begynt å opptre på samme måten der, sier Petersen.

Akselsen sier på sin side at dette er en «normalisering» av situasjonen. Etter at russerne har vært langt nede økonomisk, har de nå «vaklet opp i stående stilling».

— I mitt verdensbilde er det ingen grunn til å miste nattesøvnen for russerne. Vi skal selvsagt ikke være naive, men ingenting av det som er skjedd i de siste femten årene i nord gir grunn til å lage et skremselsbilde av vår store nabo.

- Russerne ingen trussel

SVs forsvarspolitiker, Bjørn Jacobsen, ser ikke behov for noen ny militær oppmarsj i Nord-Norge, for «russerne utgjør ingen ny militær trussel», som han sier.

— Men vi kan selvsagt ikke svekke vårt militære nærvær i nord. Jeg er derfor positiv til at mer av flyvåpenet og deler av vårt sjøforsvar flyttes nordover, sier Jacobsen.

Istedenfor å satse på NATO etterlyser SV-politikeren et større engasjement i nord fra flere andre land på individuell basis. Han nevner både Danmark, Canada og Sverige som «allierte» med tanke på å ordne opp i potensielle konfliktsaker innenfor både miljø- og energisektoren.

NYANSERING: En konflikt med russerne om energiressursene og fiskeriforvaltningeni nord vil neppe utløse hjelp fra NATO, mener lederen av Stortingetsforsvarskomité, Jan Petersen (H). ARKIVFOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX
Larsen, Håkon Mosvold